Standardvern


Retningslinjer for utførelse av inntak inntil 63A

Dimensjoneringskriterier
Dimensjoneringskriterier (kortslutnings- og ev. jordslutningsstrømmer) oppgis referert til inntakspunktet.
Dimensjonerende jordslutningsstrøm i IT-system (Id) oppgis normalt til 2 ganger trafoytelsen i kVA, dog ikke mindre enn 300 mA.


Standard kortslutningsvern

I de tilfeller hvor Gudbrandsdal Energi Nett holder kortslutningsvern både for egen stikkledning og kundens inntakskabel, benyttes i utgangspunktet standardoppsettet nedenfor. Merkestrøm på kortslutningsvern angis på forhåndsmelding.

Overbelastningsvern  Kortslutningsvern
In <= 40A  100A
40A < In <= 63A  125A


Dokumentasjon
Når Gudbrandsdal Energi Nett holder kortslutningsvern, må elektroentreprenør dokumentere tilfredsstillende beskyttelse av inntakskabel, samt selektivitet mellom Gudbrandsdal Energi Nett sitt KV og kundens OV. Følgende Ikmin er retningsgivende:

Ik min (A)  Kortslutningsvern (A)
over 650  125 (40A < In <= 63A)
fra 650 til 550  100
fra 500 til 400  80
under 400  KV i installasjon (alt. kombivern)