Planlagte strømbrudd

Berørte nettkunder er varslet på SMS.
 

Onsdag 22. januar 2020 - Liene skole

På grunn av omlegging i lavspentnettet blir det strømstans ved Liene skole fra kl. 09:00 - ca. 14:00.

 

Torsdag 23. januar 2020 - Valsfjell

På grunn av vedlikeholsarbeid i nettstasjon Valseter blir det strømstans fra kl. 09:00 - ca. 12:00

 

Vårt Avbruddskart finner du her: http://avbruddskart.genett.no/