Planlagte strømbrudd

Berørte nettkunder er varslet på SMS. Har du ikke mottatt SMS vennligst ta kontakt med oss på tlf. 61 29 46 00 eller på post@genett.no  

Vårt Avbruddskart finner du her: http://avbruddskart.genett.no/
 

Fredag 04. desember 2020 - Haverstad trafo - Lia i Sør-Fron
Pga. arbeid i lavspentnettet blir det strømstans fra kl. 12:00 - ca. kl. 14:00.


 

Tilbud om varsling til strømleverandører:
Strømleverandører kan få direkte melding på e-post om planlagte utkoblinger i nettet. Dette kan bestilles ved å kontakte oss på post@genett.no