Planlagte strømbrudd

Berørte nettkunder er varslet på SMS. Har du ikke mottatt SMS vennligst ta kontakt med oss på tlf. 612 94 600 eller på post@genett.no 

 

Fredag 5. juni 2020 -Kjølseth, Nordre Lia
På grunn av arbeid på lavspent nettet blir det strømstans fra kl. 09:00 - ca. kl. 14:00.

 

Vårt Avbruddskart finner du her: http://avbruddskart.genett.no/