Planlagte strømbrudd

Berørte nettkunder er varslet på SMS. Har du ikke mottatt SMS vennligst ta kontakt med oss på tlf. 612 94 600 eller på post@genett.no  

 

Mandag 21. september 2020 - Pellestova
På grunn av bytte av tak på nettstasjon blir det strømstans fra kl. 07:00 - ca. kl. 12:00.

 

Mandag 21. september 2020 - Spidsbergseter
På grunn av tilknytning av ny nettstasjon blir det strømstans fra kl. 09:00 - kl. 13:00. 

 

Vårt Avbruddskart finner du her: http://avbruddskart.genett.no/