Linjerydding

 

For å sikre fremkommelighet for vedlikehold, samt å forhindre at trær og busker vokser for nær kraftledninger, gjennomfører Gudbrandsdal Energi Nett vedlikeholdsrydding av vegetasjon og trefelling langs luftledninger og tilhørende anlegg. Arbeidet utføres gjennom hele året og i samsvar med forskrifter utarbeidet av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). 

Vegetasjonen må holdes nede og greiner som strekker seg for nærme linjenettet fjernes. Minimumsavstandene fremgår av figurene under. Gudbrandsdal Energi Nett ønsker et godt samarbeid og håper at linjerydding i minst mulig grad skaper ulemper for grunneier.

Tre på linja 
Henvendelser fra kunder som ønsker hjelp til trefelling i nærheten av våre linjer, eller ser trær som er til fare for våre luftledninger, bes ta kontakt med oss. Observerer du trær over strømledningene ber vi om at du tar kontakt på vår døgnåpne feilmeldingstelefon på 612 94 699. Ledninger som ligger på bakken kan være spenningsførende og det er forbundet med livsfare å komme nær slike ledninger.

Hjelp til trefelling nær luftlinjer
Ved trefelling nær våre luftlinjer, vil den som feller tre og forårsaker skade på linjenettet være ansvarlig for skaden. Om det ønskes hjelp til trefelling av trær som normalt ikke må ryddes for å holde ledningene fri, kan vi være behjelpelig med dette. Tjenesten faktureres ihht. medgått tid.

Kontaktpersoner

Hallgeir Granheim, mobil 926 64 779

Tor Lillegård, mobil 957 36 608

Eller bruk vårt kontaktskjema her

Luftlinjer20minimumsavstand20lavspent   Luftlinjer20minimumsavstand20hoyspent