Linjerydding


Linjerydding:
Gudbrandsdal Energi Nett er ansvarlig for å holde høy- og lavspentlinjer fri for vegetasjon. Minimumsavstandene fremgår av figurene under.

Nettskog administrer all skogrydding på vegne av GE Nett. Dette omfatter både planlagt rydding ihht. våre ryddeplaner (gjennomføring, dialog med berørte grunneiere osv.) og henvendelser fra kunder som ønsker hjelp til trefelling nær våre linjer.
Ryddearbeidet utføres av innleide skogryddere.

Nettskogs kontaktpersoner:
Per Olav Fladset, mobil 911 45 356
Audun Asmundtveit, mobil 469 38 077

Hjelp til trefelling nær luftlinjer:
Ved trefelling nær våre luftlinjer, vil den som feller tre og forårsaker skade på linjenettet være ansvarlig for skaden.
Om det ønskes hjelp til trefelling av trær som normalt ikke må ryddes for å holde ledningene fri, kan Nettskog være behjelpelig med dette.
Tjenesten faktureres ihht. medgått tid.

Luftlinjer20minimumsavstand20lavspent   Luftlinjer20minimumsavstand20hoyspent