Konsesjonssøknad ny 66kV linje

 

Vi har søkt NVE om konsesjon til å bygge ny 66kV kraftledning mellom Harpefoss kraftstasjon og Ringebu transformatorstasjon. 

Konsesjonssøknaden finnes på NVE sine nettsider her: https://www.nve.no/konsesjonssaker/konsesjonssak?id=5086&type=A-1