Konsesjonssøknad Fåvang Transformatorstasjon

Vi har søkt NVE om konsesjon til å bygge og drive en ny 66/22 kV transformatorstasjon ved Segalstad i Ringebu Kommune. 

Konsesjonssøknaden finnes på NVE sine nettsider her: https://www.nve.no/konsesjonssaker/konsesjonssak?id=5205&type=A-1