Konsesjon

Fornyelse av Anleggskonsesjon for anleggene i Ringebu, Øyer, Nord-Fron, Sør-Fron og Lillehammer kommune

NVE fornyet 06.02.2020 anleggskonsesjoner for eksisterende kraftledninger og transformatorstasjoner til Gudbrandsdal Energi Nett AS. Konsesjonene er gitt frem til 07.02.2050 for følgende anlegg: 

- Ringebu transformatorstasjon i Ringebu kommune

- Rybakken transformatorstasjon i Øyer kommune

- Tretten transformatorstasjon i Øyer kommune

- Vinstra transformatorstasjon i Nord-Fron kommune

- Sør-Fron transformatorstasjon i Sør-Fron kommune

- I Harpefossen kraftverk i Sør-Fron kommune

- I Nedre Vinstra kraftverk i Nord-Fron kommune

 

66 kV kraftlinjer

-Hunderfossen kraftstasjon i Lillehammer kommune til Rybakken transformatorstasjon i Øyer kommune

-Rybakken transformatorstasjon til Tretten transformatorstasjon i Øyer kommune

-Ringebu transformatorstasjon i Ringebu kommune til Tretten transformatorstasjon i Øyer kommune

-Harpefoss kraftanlegg i Sør-Fron kommune til Ringebu transformatorstasjon i Ringebu kommune

-Vinstra transformatorstasjon til Vinstra kraftanlegg i Nord-Fron kommune

-Vinstra transformatorstasjon til Heggerusten transformatorstasjon i Nord-Fron kommune
 

Sakens dokumenter finnes her:
Fornyet Anleggskonsesjon
Fornyet Områdekonsesjon


Ved spørsmål kontakt Gudbrandsdal Energi Nett AS ved Tor Lillegård tlf: 95736608.


Klageadgang
Denne avgjørelsen kan påklages til Olje- og energidepartementet av parter i saken og andre med rettslig klageinteresse innen 3 uker fra det tidspunkt underretningen har kommet frem, jf. forvaltningsloven kapittel VI. En eventuell klage skal begrunnes skriftlig, stiles til Olje- og energidepartementet og sendes til NVE.