Energiutredninger


Forskrift om energiutredninger
har hatt bestemmelser som pålegger nettselskapene (områdekonsesjonærene) å utarbeide lokale energiutredninger.

Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE) har vedtatt å endre forskriften slik at plikten til å utarbeide lokale energiutredninger oppheves.

For å sikre at kommunene får tilgang på tilgjengelig informasjon som er relevant i kommunal klima- og energiplanlegging, er det vedtatt en informasjonsplikt som følger:

§3. Informasjonsplikt:
Utredningsansvarlig etter §7 i denne forskrift, områdekonsesjonær og fjernvarmekonsesjonær skal på forespørsel fra kommunen bistå med informasjon som konsesjonær har om energiforsyningen i kommunen og som er relevant i kommunal klima- og energiplanlegging. Dette gjelder ikke sensitiv informasjon om kraftforsyningen, som beskrevet i energiloven § 9-3.