Selskapsinformasjon


Gudbrandsdal Energi Nett AS (GE Nett) er et selskap i Gudbrandsdal Energi-konsernet. GE Nett er 100% eid av Gudbrandsdal Energi Holding AS.

Selskapets formål er å bygge, eie og drive anlegg for distribusjon av elektrisk energi. 

Årsrapporter og annen informasjon om konsernet finnes på www.geholding.no.

Firmanavn   Gudbrandsdal Energi Nett AS
Postadresse   Strandgata 39, 2640 Vinstra
Besøksadresse hovedkontor   Strandgata 39, 2640 Vinstra
Besøksadresse avdelingskontor   Kongsvegen 284, 2636 Øyer
E-post   post@genett.no 
Telefon    61294666 
Telefax    61294601 
Feilmelding utenom åpningstid   61294699
Åpningstid   07:30 - 15:15
Foretaksnr.   NO 916 319 908 MVA
Fakturamottak   EHF eller fakturamottak@genett.no
     
Konsernsjef   Per Oluf Solbraa
     
Betalingsopplysninger    
Betaling nettleie    
Kontonr.   1503 94 78916
IBAN   NO 54 1503 94 78916
Betaling prosjekter, oppdrag o.l.    
Kontonr.   1503 94 78908
IBAN   NO 76 1503 94 78908           
BIC-adresse (SWIFT)   DNBANOKKXXX
     
Nettområde    Gudbrandsdalen fra Lillehammer til Otta: Kommunene Øyer, Ringebu, Sør-Fron, Nord-Fron samt Sjoa-området i Sel.
Kart