Nøytralitet


NVE stiller krav om at 
alle nettselskap skal opptre nøytralt overfor kraftleverandører og sluttbrukere når det gjelder håndtering av leverandørskifter, nyetablering av abonnement, oversendelse av måledata og valg av faktureringsrutiner.

Gudbrandsdal Energi-konsernet er både nettselskap og kraftleverandør. For å ivareta nøytralitetskravene, må konsernet bl.a. ha adskilte nettsider for rollene som hhv. nettselskap og kraftleverandør.

De nevnte aktivitetene er adskilt i egne juridiske enheter. 
 
Utfyllende informasjon fremgår av Forskrift om kraftomsetning og nettjenester kapittel 8 samt informasjon på NVEs nettsider.