Nøkkeltall

 

Oppdatert pr. 31.12.2017:

 

Nettkunder

 19 780

Omsetning (MNOK)

 128,4

Nettstasjoner

 1 126

Regionalnett, kabel (km)

 8 

Regionalnett, luftlinje (km)

 76

Distribusjonsnett høyspent, kabel (km)

 401

Distribusjonsnett høyspent, luftlinje (km)

 521

Distribusjonsnett lavspent, kabel (km)

 1 474

Distribusjonsnett lavspent, luftlinje (km)

 723