Nøkkeltall

 

Oppdatert pr. 31.12.2016:

 

Nettkunder

 19 264

Omsetning (MNOK)

 132,3

Nettstasjoner

 1 114

Regionalnett, kabel (km)

 8 

Regionalnett, luftlinje (km)

 76

Distribusjonsnett høyspent, kabel (km)

 384

Distribusjonsnett høyspent, luftlinje (km)

 523

Distribusjonsnett lavspent, kabel (km)

 1 410

Distribusjonsnett lavspent, luftlinje (km)

 727