Nøkkeltall

 

Oppdatert pr. 31.12.2018:

 

Nettkunder

 20 409

Omsetning (MNOK)

 149,8

Nettstasjoner

 1 126

Regionalnett, kabel (km)

 8 

Regionalnett, luftlinje (km)

 76

Distribusjonsnett høyspent, kabel (km)

 418

Distribusjonsnett høyspent, luftlinje (km)

 515

Distribusjonsnett lavspent, kabel (km)

 1 533

Distribusjonsnett lavspent, luftlinje (km)

 718