Media

Daglig leder Johannes Bergum er Vevig sin mediekontakt. Han nås på mobilnr. 916 98 592.

For media:
- portrett

footer-dekorasjon footer-dekorasjon