Ledige stillingerNettsjef

 

Nettsjefen inngår i Gudbrandsdal Energi Holding sin konsernledelse og rapporterer til konsernsjef.  

Gudbrandsdal Energi Holding AS (GE) er morselskapet i et energikonsern som består av selskapene Gudbrandsdal Energi Nett AS, Gudbrandsdal Energi Produksjon AS og Gudbrandsdal Energi Fornybar AS, samt med betydelig eierandel i Innlandskraft AS (50%). Nettselskapet har sitt konsesjonsområde i kommunene Øyer, Ringebu, Sør-Fron, Nord-Fron og Sjoaområde i Sel kommune. Det er om lag 20.000 nettkunder, som i hovedsak grunnet hyttebygging øker med om lag 500 i året.

Produksjonsselskapet ivaretar kraftkonsesjoner for tre vannkraftverk og produksjonen i disse. Gudbrandsdal Energi Fornybar AS eier 20% av Austri Raskiftet DA og 20 % av Austri Kjølberget DA vindkraftverk.

Innlandskraft AS er Norges tredje største kraftleverandør med om lag 240.000 kunder over hele landet.

Konsernet har 75 ansatte og hadde i 2018 en omsetning på 221 millioner kroner. Gudbrandsdal Energi Holding AS eies av kommunene Ringebu (30%), Øyer (30%), Nord-Fron (20%) og Sør-Fron (20%).

Hovedkontoret ligger på Vinstra. 

 

Utfordrende stilling i spennende bransje i endring

 

Gudbrandsdal Energi Nett AS skal ha effektiv drift basert på bedriftsøkonomiske prinsipper med målsetting å videreutvikle aksjonærenes verdier i et langsiktig perspektiv samt holde lav og stabil nettleie til kundene med god forsyningssikkerhet.

Nettsjefen inngår i Gudbrandsdal Energi Holding sin konsernledelse og rapporterer til konsernsjef.  

 

Ansvar

 

 • Lede selskapet med fokus på organisasjon/medarbeidere, kvalitet i leveransene, gode kundeopplevelser samt god anvendelse av kapital og økonomiske resultater.
 • Sikre selskapet løpende resultater, herunder å arbeide for optimale rammebetingelser.
 • Delta i konsernledelsen og i samarbeid med øvrige medlemmer her arbeide for en helhetlig videreutvikling av konsernet.

 

Målsetting for stillingen

 

 • Bidra til at selskapet er av de beste når det gjelder helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid.
 • Sikre selskapets effektivitet og lønnsomhet gjennom effektiv drift, digitalisering og ny teknologi.
 • Trygge og videreutvikle selskapets arbeidsplasser og sikre tilstrekkelig kompetanse innenfor eksisterende og nye områder.
 • Sikre at næringsliv og forbrukere i selskapets nettområde får lav nettleie.

 

Ønsket bakgrunn/ formalkompetanse

 

Nettsjefen må være en erfaren og drivende leder helst med erfaring fra tilsvarende stillinger. Oppsummert ønskes følgende bakgrunn/ erfaring:

 

 • Solid erfaring og gode dokumenterte resultater fra strategisk og operativ utvikling av tilsvarende virksomhet. Ha levert sikker, lønnsom og effektiv drift over tid.
 • Erfaring fra ledelse av utviklings- og omstillingsprosesser med dokumentert gode resultater. Må kunne vise til gevinstrealisering av slike prosesser.
 • Erfaring innen innovasjon og nyskapning som har gitt dokumentert effektivisering og/ eller nye forretningsmuligheter vil være en fordel.
 • Selskapets virksomhet er kapitalintensiv og krever derfor forståelse for kapitaloptimalisering.
 • Ledererfaring fra linjeledelse. Må kunne vise til utvikling av medarbeidere/ ledere og talenter samt lederteam.
 • Erfaring fra relasjons- og nettverksbygging, mediekontakt og kontakt med viktige aktører, myndigheter etc.
 • Styreerfaring, eller erfaring i arbeid overfor et styre.
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne.
 • Relevant, gjerne teknisk utdanning.

 

Ledelse/ lederstil

 

 • Personlig og faglig tillitvekkende og trygg.
 • Fokus på å utøve ledelse i tråd med de verdier og ledelsesprinsipper som gjelder i konsernet.
 • Åpen, tydelig, motiverende og synlig.
 • Gode relasjonsskapende evner og med evne til å skape tillit.
 • Strategisk og helhetstenkende, men også handlekraftig og gjennomføringssterk.

 


Vi kan tilby faglige og ledermessige utfordringer i en spennende bransje i sterk endring. Konkurransedyktige betingelser. For nærmere informasjon om stillingen kontakt gjerne vår rådgiver Per Inge Hjertaker i Headvisor, tlf. 91729682, eller konsernsjef Per Oluf Solbraa i GE, tlf. 95823274. Kortfattet søknad med CV sendes snarest og senest 10. januar via https://www.headvisor.no/ledige-stillinger/178600-gudbrandsdal-energi-nett-as---nettsjef