Nyheter

Nye ladestasjoner for elbiler

Publisert: 11.12.2013 00:00
En ladestasjonen skal plasseres ved Sinclair i Kvam og en skal stå ved skysstasjonen på Ringebu. Det skal støpes en platting...
Les mer

Utvidelse av Fv 319, baksidevegen fra Øyer til Tretten

Publisert: 08.11.2013 00:00
Statens Vegvesen utvider/utbedrer Fv 319 mellom Øyer og Tretten på strekningen kryss Fv319/Fv254 - Lilykkja (se kartskisse under).
Les mer

Ny gangveg Nermo - Bjørgekrysset, ombygging av strømforsyningen

Publisert: 20.09.2013 00:00
GE mottok høsten 2011 planer fra Statens Vegvesen vedr. bygging av gangveg på Fv.
Les mer

Strømforsyning til 85 nye hyttetomter etableres på Musdalsæter Hyttegrend

Publisert: 14.08.2013 00:00
Musdalsæter Hyttegrend ligger på vestsiden av Gudbrandsdalen ved Tretten. Utbygging ble påbegynt i 2007/2008, med utbygging av 65 hyttetomter.
Les mer

Nye elektriske apparater gir utfordringer for nettselskapene

Publisert: 02.07.2013 00:00
Eksempelvis kan tradisjonelle varmtvannsberedere (typisk på 200 liter og med 2 kW varmeelement) erstattes av små tanker på noen få...
Les mer

Ombygging av høyspentlinje innover Brekkom i Ringebu kommune

Publisert: 30.05.2013 00:00
Dette gjelder strekningen fra Dokken til nettstasjon ved Fugleslåen og Gundershaugen. Første strekning for ombygging ble fra Dokken til Garbogan.
Les mer

Flommen og strømforsyningen

Publisert: 27.05.2013 00:00
Ellers i vårt område er det ordinær drift.
Les mer

Flommen og strømforsyningen

Publisert: 24.05.2013 00:00
Oppdatert kl. 15:20:Linja mellom Heggerusten og Storå er utkoblet pga. arbeid med strømtilførselen til Kvam Vest.
Les mer

Flommen og strømforsyningen

Publisert: 23.05.2013 00:00
Oppdatert kl. 14:50:Situasjonen i Kvam er uforandret. Planlegging av provisoriske anlegg er i gang hos GE.
Les mer

Ombygging av eldre nettstasjoner i mast

Publisert: 23.04.2013 00:00
Norske nettselskapers høy- og lavspentnett skal prosjekteres, utføres, driftes og vedlikeholdes ihht.
Les mer

GE sterkt involvert i E6-utbyggingen i Øyer og Tretten

Publisert: 11.12.2012 00:00
Bygging av ny E6 Øyer –Tretten er i sluttfasen. Den nye Øyer-tunnelen åpnes for trafikk i morgen.
Les mer

Aksjon boligbrann

Publisert: 29.11.2012 00:00
Aksjon boligbrann er en landsomfattende informasjonskampanje som arrangeres av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Norsk brannvernforening og Gjensidige.
Les mer