Nyheter

NVE ønsker effekttariffer

Publisert: 06.06.2016 00:00
Regelverket for utforming av tariffer skal beskrive hvilke tariffledd som kan eller skal benyttes for uttakskunder i distribusjonsnettet, og gi...
Les mer

Regelverket for plusskunder på plass

Publisert: 10.05.2016 00:00
NVE har vedtatt nye regler for såkalte plusskunder, altså strømkunder som i perioder produserer mer strøm enn de selv bruker. 
Les mer

Linjeinspeksjon av høyspentnettet fra 25. - 30. april

Publisert: 22.04.2016 00:00

Les mer

1000 hyttebranner i 2015

Publisert: 01.04.2016 00:00
En ny undersøkelse fra Norsk brannvernforening og Tryg Forsikring  viser at 7,5 prosent av norske hytteeiere har opplevd brann i egen...
Les mer

Vi søker prosjektingeniør fiber/elkraft

Publisert: 22.01.2016 00:00
  
Les mer

Nettariffer for 2016

Publisert: 21.12.2015 00:00
Gudbrandsdal Energis nettariffer for 2016 holdes uendret, men forbruksavgift til staten øker.
Les mer

Vi søker Energimontør med baserfaring

Publisert: 18.09.2015 00:00
Gudbrandsdal Energi er en av innlandets mest solide bedrifter, eid av kommunene Nord-Fron, Sør-Fron, Ringebu og Øyer. Selskapet har 81 ansatte,...
Les mer

Støtter effektbasert nettleie

Publisert: 04.09.2015 00:00
Samfunnet endrer seg og dermed også bruken av distribusjonsnettet.
Les mer

Skjerpede krav til elanlegg i landbruket

Publisert: 18.08.2015 00:00
Utarbeidelse av den tekniske rapporten NEK 400 landbruk kom i stand etter en henvendelse fra Landbrukets Brannvernkomite (LBK).
Les mer

Forbruksavgiften øker

Publisert: 06.07.2015 00:00
Vi er gjort kjent med at forbruksavgiften på kraft øker med 0,5 øre/kWh (ekskl. moms) med virkning fra 1.
Les mer

Helikopterinspeksjon av høyspentlinjene

Publisert: 07.05.2015 00:00
For å sikre stabil strømforsyning til våre nettkunder, blir det hvert år gjennomført inspeksjon av alle våre høyspenningslinjer ved hjelp...
Les mer

Omlegging av høyspentlinje Øvre Vinstra

Publisert: 20.04.2015 00:00
Noen lavspente luftlinjer i det samme området vil samtidig bli ombygd til jordkabel. Og det vil bli tilrettelagt for fiberkabel. 
Les mer