Nyheter

Ombygging av eldre nettstasjoner i mast

Publisert: 23.04.2013 00:00
Norske nettselskapers høy- og lavspentnett skal prosjekteres, utføres, driftes og vedlikeholdes ihht.
Les mer

GE sterkt involvert i E6-utbyggingen i Øyer og Tretten

Publisert: 11.12.2012 00:00
Bygging av ny E6 Øyer –Tretten er i sluttfasen. Den nye Øyer-tunnelen åpnes for trafikk i morgen.
Les mer

Aksjon boligbrann

Publisert: 29.11.2012 00:00
Aksjon boligbrann er en landsomfattende informasjonskampanje som arrangeres av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Norsk brannvernforening og Gjensidige.
Les mer

GE i gang med E6 gjennom Sør- og Nord-Fron!

Publisert: 08.11.2012 00:00
Ny E6 i Sør- og Nord-Fron medfører store aktiviteter for GE.
Les mer

Stenging og gjenåpning av anlegg

Publisert: 16.06.2012 00:00
Stenging og senere gjenåpning krever at målermontør fra oss må utføre arbeid på anlegget.
Les mer

Ikke bruk ukjente elektrikere!

Publisert: 28.02.2012 00:00
Vi er blitt informert om at kunder i Ringebu-/Fåvang-området har fått små lapper i postkassene, hvor det opplyses at man kan...
Les mer

Ny nettsjef i Gudbrandsdal Energi

Publisert: 01.07.2011 00:00
Han avløser Stein Kotheim, som blir ansvarlig for kraftproduksjon, transformatorstasjoner og nye kraftprosjekter.Svein Ove har vært ansatt i Gudbrandsdal Energi siden 2006,...
Les mer

Endring i nettariffer fra 1. juli 2011

Publisert: 31.05.2011 00:00
Nettariffene bestemmes utfra rammer gitt av myndighetene. Nettariffene for privatkunder og næringskunder er i hovedsak justerrt for å tilpasses endringer disse i rammebetingelsene. 
Les mer

Månedsfaktura / Gebyr på papirfaktura

Publisert: 07.11.2010 00:00
Mange av våre kunder får faktura hver måned.
Les mer

Ekstraordinære tiltak for redusert strømregning

Publisert: 26.02.2010 00:00
Vi opplever både høyere priser og større forbruk enn det vi er vant til fra tidligere år.
Les mer

Bredbånd i Gunstadskogen i Ringebu

Publisert: 18.12.2009 00:00
Før jul får de første 56 kundene i Gunstadskogen i Ringebu få framtidens bredbåndsløsning.
Les mer

Egne nettariffer for elektrokjeler opphører 1. juli 2012

Publisert: 29.10.2009 00:00
Nettselskapene er ved utforming av nettariffer forpliktet til å følge energiloven og tilhørende forskifter. 
Les mer