Vi senker nettariffene i sommervarmen

PUBLISERT: 04.07.2018

Sommervarmen medfører lavt forbruk i nettet og derav god kapasitet.

Denne sommeren har så langt vært ekstra varm og vi har derfor anledning til å senke nettleia de resterende sommermånedene, juli og august. Forbruksleddet i nettariffen (nettleia) reduseres i perioden 1. juli til 31. august fra 10 øre/kWh til 5 øre/kWh ekskl. avgifter. Avgifter til staten endres ikke.

For næringskunder med effektariff gjøres en tilsvarende reduksjon, men da ved å justere vekttallet for effekt for disse månedene.

Ta gjerne kontakt ved spørsmål til dette.