Våre AMS-målere har svak og kortvarig stråling

PUBLISERT: 25.10.2018

Stråler i under 4 sekunder pr. døgn

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (NKOM) publiserte i januar 2018 en rapport om stråleverdier for målere som nå monteres over hele landet. Rapporten beskriver en feltundersøkelse utført hos kunder som har fått nye strømmålere og gir derfor et realistisk bilde av stråleverdier og varighet i praktisk bruk.

Rapporten omhandler 3 fabrikater. Gudbrandsdal Energi Nett benytter målere fra Kamstrup. Som det går fram av rapporten, er samlet varighet på kommunikasjon på under 4 sekunder pr. døgn. Resten av døgnet er målerens kommunikasjonsenhet passiv. Sammenlignet med andre strålekilder man omgir seg med til daglig, er dette forsvinnende lite.

Du finner mer om NKOM-rapporten i vår nyhetssak 21.02.2018.