Fra flom i Ringebu

Strømnettet må tåle ekstremvær

PUBLISERT: 12.06.2017

Statnett må ta hensyn til mer ekstremnedbør, flere flommer, skred og høyere temperaturer når de bygger strømnett for fremtiden.

– Samtidig som klimaendringene går raskere enn først antatt, får vi stadig bedre metoder for å beregne hvordan vind, snø og is belaster våre kraftledninger. Dette gir føringer for hvor mastene plasseres i terrenget, og for de tekniske løsningene på master og liner, sier avdelingsleder Anders Bostad i Statnetts kraftledningsavdeling.


Mye er usikkert om fremtidens klima, men det er noen ting ekspertene er sikre på.

– Det blir varmere, mer nedbør, mer ekstremnedbør, havnivåstigning, større regnflommer og kortere snøsesong, sier hydrolog Hege Hisdal i NVE.

Les hele saken på Statnetts nettsider.