Utfordrende stilling i spennende bransje i endring

Stilling ledig: Nettsjef

PUBLISERT: 07.11.2019

Nettsjefen inngår i Gudbrandsdal Energi Holding sin konsernledelse og rapporterer til konsernsjef.  


Gudbrandsdal Energi Holding AS (GE) er morselskapet i et energikonsern som består av selskapene Gudbrandsdal Energi Nett AS, Gudbrandsdal Energi Produksjon AS og Gudbrandsdal Energi Fornybar AS, samt med betydelig eierandel i Innlandskraft AS (50%). Nettselskapet har sitt konsesjonsområde i kommunene Øyer, Ringebu, Sør-Fron, Nord-Fron og Sjoaområde i Sel kommune. Det er om lag 20.000 nettkunder, som i hovedsak grunnet hyttebygging øker med om lag 500 i året.
Produksjonsselskapet ivaretar kraftkonsesjoner for tre vannkraftverk og produksjonen i disse. Gudbrandsdal Energi Fornybar AS eier 20% av Austri Raskiftet DA og 20 % av Austri Kjølberget DA vindkraftverk.
Innlandskraft AS er Norges tredje største kraftleverandør med om lag 240.000 kunder over hele landet.
Konsernet har 75 ansatte og hadde i 2018 en omsetning på 221 millioner kroner. Gudbrandsdal Energi Holding AS eies av kommunene Ringebu (30%), Øyer (30%), Nord-Fron (20%) og Sør-Fron (20%).
Hovedkontoret ligger på Vinstra. 

Nettsjef

Utfordrende stilling i spennende bransje i endring

Gudbrandsdal Energi Nett AS skal ha effektiv drift basert på bedriftsøkonomiske prinsipper med målsetting å videreutvikle aksjonærenes verdier i et langsiktig perspektiv samt holde lav og stabil nettleie til kundene med god forsyningssikkerhet.

Nettsjefen inngår i Gudbrandsdal Energi Holding sin konsernledelse og rapporterer til konsernsjef.  

Ansvar

 • Lede selskapet med fokus på organisasjon/medarbeidere, kvalitet i leveransene, gode kundeopplevelser samt god anvendelse av kapital og økonomiske resultater.

 • Sikre selskapet løpende resultater, herunder å arbeide for optimale rammebetingelser.

 • Delta i konsernledelsen og i samarbeid med øvrige medlemmer her arbeide for en helhetlig videreutvikling av konsernet.

Målsetting for stillingen

 • Bidra til at selskapet er av de beste når det gjelder helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid.

 • Sikre selskapets effektivitet og lønnsomhet gjennom effektiv drift, digitalisering og ny teknologi.

 • Trygge og videreutvikle selskapets arbeidsplasser og sikre tilstrekkelig kompetanse innenfor eksisterende og nye områder.

 • Sikre at næringsliv og forbrukere i selskapets nettområde får lav nettleie.

Ønsket bakgrunn/ formalkompetanse

Nettsjefen må være en erfaren og drivende leder helst med erfaring fra tilsvarende stillinger. Oppsummert ønskes følgende bakgrunn/ erfaring:

 • Solid erfaring og gode dokumenterte resultater fra strategisk og operativ utvikling av tilsvarende virksomhet. Ha levert sikker, lønnsom og effektiv drift over tid.

 • Erfaring fra ledelse av utviklings- og omstillingsprosesser med dokumentert gode resultater. Må kunne vise til gevinstrealisering av slike prosesser.

 • Erfaring innen innovasjon og nyskapning som har gitt dokumentert effektivisering og/ eller nye forretningsmuligheter vil være en fordel.

 • Selskapets virksomhet er kapitalintensiv og krever derfor forståelse for kapitaloptimalisering.

 • Ledererfaring fra linjeledelse. Må kunne vise til utvikling av medarbeidere/ ledere og talenter samt lederteam.

 • Erfaring fra relasjons- og nettverksbygging, mediekontakt og kontakt med viktige aktører, myndigheter etc.

 • Styreerfaring, eller erfaring i arbeid overfor et styre.

 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne.

 • Relevant, gjerne teknisk utdanning.

Ledelse/ lederstil

 • Personlig og faglig tillitvekkende og trygg.

 • Fokus på å utøve ledelse i tråd med de verdier og ledelsesprinsipper som gjelder i konsernet.

 • Åpen, tydelig, motiverende og synlig.

 • Gode relasjonsskapende evner og med evne til å skape tillit.

 • Strategisk og helhetstenkende, men også handlekraftig og gjennomføringssterk.


Vi kan tilby faglige og ledermessige utfordringer i en spennende bransje i sterk endring. Konkurransedyktige betingelser. For nærmere informasjon om stillingen kontakt gjerne vår rådgiver Per Inge Hjertaker i Headvisor, tlf. 91729682, eller konsernsjef Per Oluf Solbraa i GE, tlf. 95823274. Kortfattet søknad med CV sendes snarest og senest 10. januar via https://www.headvisor.no/ledige-stillinger/178600-gudbrandsdal-energi-nett-as---nettsjef