Her kan du lære mer om hvorfor smart strømbruk lønner seg – for alle.

Spørsmål og svar om ny prismodell for nettleien

PUBLISERT: 14.06.2019

Det er dyrt å bygge firefelts motorvei kun for å ta unna et par timer med rushtrafikk. Det samme gjelder for strømnettet.

Den nye prismodellen innføres for å holde nettleien lavest mulig for kundene i årene som kommer. Mange moderne apparater er mer energieffektive enn før, men krever mye strøm i kortere, mer intensive perioder. Da må vi enten bygge ut strømnettet for å tåle "rushtidene", eller vi kan utnytte kapasiteten bedre. Det siste, at vi bruker nettet mer når det er ledig plass, vil spare store beløp og dermed bidra til å holde nettleien lavere.

Apparater som for eksempel induksjonskokeplater, vaskemaskin, varmtvannsbereder og hurtigladere til elbil utfordrer kapasiteten i strømnettet. Disse bruker mye strøm (høy effekt) samtidig, noe som enkelt forklart krever tykkere ledninger. Dersom mange skal lage middag, vaske klær og lade elbil samtidig, må vi investere milliarder i kraftigere strømnett frem til alle boligene. Alternativet er å utnytte dagens nett bedre.

Med ny prismodell for nettleie vil du bli premiert for å fordele strømbruken din over flere timer, eller for å unngå de travleste "rushtidene". De aller fleste (trolig 80-90 prosent) vil betale samme nettleie som før. De som jevner ut forbruket sitt vil betale noe mindre, mens de som bruker mye strøm samtidig vil betale noe mer enn før. Over tid vil imidlertid nettleien bli lavere for alle enn den ellers ville blitt.

Mer informasjon og en informativ video på Energi Norges nettsider.