Hvis alle skal hurtiglade elbilen samtidig får vi trøbbel med kapasiteten i strømnettet.

Smartere bruk av strømnettet

PUBLISERT: 06.11.2019

Elektrifiseringen av Norge vil gi folk lavere energikostnader. For å få til dette, trenger vi en ny prismodell for nettleie.

Norge er i gang med en formidabel omstilling for å kutte utslipp av skadelige klimagasser. Elektrifisering av transportsektoren, både på landeveien og til sjøs, er blant de viktigste tiltakene.

Hvis alle skal hurtiglade elbilen samtidig, får vi imidlertid trøbbel med kapasiteten i strømnettet vårt. Den smarteste løsningen er å fordele forbruket på flere av døgnets timer. Det kan de fleste ladere gjøre automatisk. Da unngår vi kostbare investeringer i strømnettet som forbrukerne må betale for. Det blir litt som med veiene våre: Det er dumt å bygge firefelts motorvei for å ta unna et par timer rushtrafikk, hvis man kan fordele trafikken bedre utover dagen. Det kan vi med strømforbruket.

Ifølge Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) kan vi spare hele 11 milliarder kroner i strømnettet ved å lade elbilene på tider av døgnet når strømforbruket generelt er lavt. Det er en sparegevinst som bør komme strømkundene til gode gjennom lavere nettleie.

Les hele saken på Energi Norges nettsider.