Konstituert konsernsjef Per Oluf Solbraa (t.v.) sammen med styreleder Bjarne Slapgard og avgått konsernsjef Rune C. Vamråk

Rune C. Vamråk fratrer stillingen som konsernsjef

PUBLISERT: 01.04.2019

Per Oluf Solbraa er konstituert som ny konsernsjef. 

Rune C. Vamråk har meddelt styret i GE-konsernet at han ønsker å fratre sin stilling som konsernsjef. Bakgrunnen for dette er at han har eierinteresser og engasjement i andre selskaper som nå etter hvert krever så stor innsats at det blir vanskelig å kombinere. De prosjekter og prosesser GE- konsernet har på dagsorden krever fullt daglig fokus og styret har derfor valgt å konstituere Per Oluf Solbraa som ny konsernsjef. Han tiltrer med umiddelbar virkning. Rune C. Vamråk vil stå til disposisjon for konsernet i oppsigelsestiden etter nærmere avtale.

Styreleder Bjarne Slapgard beklager at konsernet nå får et lederskifte, men sier at selskapet har en solid og sterk lederkapasitet i Per Oluf Solbraa.  Samtidig vil styret takke Rune C. Vamråk for innsatsen han har gjort for GE-konsernet.  

 

Vinstra, 31. mars, 2019

 

Kontaktperson: Styreleder Bjarne Slapgard, tlf 900 22 315