Nettsjef Svein Ove Ånsløkken er fornøyd med den effektiviseringsgevinsten de nye strømmålerne gir

Raskere feilretting med smarte strømmålere

PUBLISERT: 07.06.2018

De smarte strømmålerne gir oss viktige data ved feil i strømnettet og vi kan rette feil raskere

Helt fra vi i 2013 begynte med anskaffelse av nye smarte strømmålere har nettnytte vært viktig for oss. Med nettnytte mener vi å utnytte elektronisk informasjon som letter arbeidet med drifts- og feilretting i strømnettet.

Vi har allerede benyttet teknisk informasjon fra smartmålerne for å finne feil i nettet og derved rette feil raskere. Her er noen eksempler:

Strømbrudd:
Når strømmen blir borte hos kunder vil måleren til berørte kunder si fra ved å sende en kort melding til oss. Denne informasjon vil samlet sett si oss nøyaktig hvor en feil er og bidra til at vi raskere kan rette feilen.

Jordfeil:
Å lete etter jordfeil i nettet har tidligere vært tidkrevende. Man brukte spesielt søkeutstyr og gjennomsøkte nettet mellom transformator og kunder for å finne jordfeil. De nye AMS-målerne gir informasjon om det er jordfeil hos en kunde og jordfeilen kan rettes mye raskere enn det som var tilfelle tidligere. Jordfeil er viktig å fjerne raskt, da de kan medføre både fare for støt og brann. Vi har allerede, ved hjelp av AMS-målerne, avdekket flere jordfeil som kunne ha medført brann- og berøringsfare.

Belastning i nettet:
Før vi fikk AMS-målerne måtte det oftest til en spenningsklage fra en kunde før vi ble klar over at nettet eventuelt måtte forsterkes. Nå gir AMS-målerne oss et langt bedre bilde av spenning og belastning i strømnettet. Vi kan med denne informasjonen forsterke nettet ved behov, til og med før kunder får problemer med for høy eller lav spenning.

Vi er sikre på at vi ved hjelp av de smarte strømmålerne skal kunne yte en bedre service overfor våre nettkunder og at driften av distribusjonsnettet skal bli mer effektiv.