Høyspentmaster med nye, fjernstyrte høyspentbrytere på Harpefoss bakside

Rask feilretting med fjernstyrte høyspentbrytere

PUBLISERT: 07.11.2018

Det jobbes kontinuerlig med alle tiltak som sikrer strømleveransen til våre nettkunder. Ett av disse tiltakene er flere fjernstyrte brytere i høyspentnettet. 

Når en høyspentfeil oppstår, er førsteprioritet å finne feilstedet og koble om nettet slik at så få nettkunder som mulig blir berørt av feilen. Fjernstyrte høyspentbrytere, operert fra vår driftssentral, er helt avgjørende for at dette blir gjort så raskt som mulig. 

Høyspentnettet utvides stadig, noe som også medfører at behov for nye høyspentbrytere løpende vurderes. Flere nye, fjernstyrte brytere er derfor også i år montert og det skal monteres nye brytere i Vinstra- og Fryaområdet før nyttår.

Alle eksisterende brytere følges opp med testing, service og vedlikehold. På bildet under monterer Svein Roger Aanstad ny antenne til en oppgradert styringsenhet.

SRA antennemontasje

Alle strømbrudd, både feil og planlagte utkoblinger, rapporteres til NVE. Dataene presenteres som årlige avbruddstatistikker for alle landets nettselskaper.
I 2017 hadde strømnettet i vårt nettområde en oppetid på 99,975%.