Bakkevegen i Øyer nyasfaltert etter at nytt strøm- og VA-nett er på plass

Oppgradering av lavspentnett gir sikrere strømforsyning og et finere bomiljø

PUBLISERT: 10.07.2019

Bakkevegen i Øyer har fått nytt strøm- og VA-nett

Øyer kommune og GE Nett har i samarbeid etablert nytt strøm- og VA-nett i Bakkevegen i Øyer, en strekning på 650 meter. Det gamle nettet var ca. 50 år gammelt, bygd da boligfeltet Granrudmoen ble utbygd.

Løype Anleggsdrift startet gravingen i august 2018. Oppussing og asfaltering ble avsluttet for ca. 14 dager siden.

Vi har fjernet alt gammelt luftnett til 30 eiendommer og erstattet det med et nytt kabelanlegg. Det gamle gatelyset er erstattet av 19 master med moderne LED-lamper.

Totalt har vi lagt ned over 2.500 meter med rør og kabler for å etablere den nye strømforsyningen. Det eneste man ser av dette er noen grønnfargede kabelskap i veikanten.

Før ombygging startet

Bakkevegen 1 for omlegging

Samme sted i dag

Bakkevegen 2 etter omlegging

Området er blitt finere etter at alle luftlinjene er borte

Bakkevegen 3 kabelskap og lysmaster