Ny høring om utforming av nettleien

PUBLISERT: 25.09.2018

NVE fikk mange og sterke reaksjoner på forslaget om innføring av effektprising i nettet, som var på høring sist vinter. Nå sender direktoratet hele saken på ny høring.

– Det er positivt at NVE nå erkjenner at forslaget ikke var godt nok. Vi støtter prinsippet om effektprising, men er opptatt av at modellen som velges faktisk må bidra til lavere kostnader i nettet. Samtidig må den være forståelig og oppleves rettferdig av kundene, sier direktør for nett Kristin H. Lind i Energi Norge.

Det nye forslaget vil etter planen sendes på høring i første kvartal 2019.

– Mange er enige i målsettingen om en mer kostnadsriktig nettleie, og at det er behov for endringer i regelverket for hvordan nettselskapet kan utforme nettleien. Formålet med en ny høring er å få innspill til hvordan nettleien skal utformes for best å oppfylle målsetningen om en effektiv utnyttelse og effektiv utvikling av strømnettet, skriver NVE i en pressemelding.

NVE tar fortsatt sikte på at ny utforming av nettleien skal innføres fra 2021.

Les hele saken på Energi Norges nettsider.