Ove Kleppe sammen med nettsjef Svein Ove Ånsløkken (t.v.) og Øyer-ordfører Brit Kramprud Lundgård

Norges Vels medalje for lang og tro tjeneste

PUBLISERT: 11.09.2017

Montørformann Ove Eigil Kleppe ble etter 36 år i Gudbrandsdal Energi hedret med Norges Vels medalje for lang og tro tjeneste.

Montørformann Ove Eigil Kleppe ble etter 36 år i Gudbrandsdal Energi hedret med Norges Vels medalje for lang og tro tjeneste av ordfører i Øyer Brit Kramprud Lundgård på Nermo Hotell 5. september. Ordføreren delte også ut blomster fra kommunen for den innsatsen Kleppe har gjort for mekkeklubben i kommunen.
Nettsjef Svein Ove Ånsløkken delte ut blomster og gave fra selskapet.

Kleppe startet som lærling i Midt-Gudbrandsdal Energiverk i 1981, og har arbeidet som driftsmontør og overmontør. Siden 1996 har han hatt stilling som montørformann i Gudbrandsdal Energi. Ove Eigil Kleppe har vært opptatt av sikkerhet i arbeidet og var lenge selskapets hovedverneombud. Av helsemessige årsaker må dessverre Kleppe avslutte sin tjeneste for Gudbrandsdal Energi.