Nkom med ny rapport om smarte strømmålere og stråling

PUBLISERT: 21.02.2018

"Alle målerne tilfredsstiller kravene til total sendetid som gitt i fribruksforskriften."

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) har målt stråling og sendeaktivitet fra de tre leverandørene som leverer smarte strømmålere i det norske markedet: Kamstrup, Aidon og Kaifa.
GE Nett bruker målere fra Kamstrup.

Målingene er gjort i privatboliger med smarte målere i ordinær drift.

Formålet med rapporten var å få svar på følgende:
- Hvor mange sendinger registreres, og hva er typisk total sendetid fra en smartmåler i løpet av 24 timer?
- Hva er typisk eksponering for elektromagnetiske felt i nærheten av en smartmåler?

Rapporten konkluderer slik:
Målingene viser at målerne sender informasjon fra ingen til flere ganger i minuttet. Alle målerne tilfredsstiller kravene til total sendetid som gitt i fribruksforskriften.

Sammenliknet med grenseverdiene definert i ICNIRP som Statens strålevern anbefaler, er eksponeringen for elektromagnetisk felt svært lav, spesielt når den korte totale sendetiden fra en måler tas med i betraktningen.

Basert på resultatene fra målingene vi har gjort på sendetid og eksponering for elektromagnetiske felt, ser ikke Nkom det som hensiktsmessig å utføre flere målinger.

Rapporten underbygger det Statens strålevern i fjor høst skrev om stråling fra smarte strømmålere. Under følger link til begge rapportene:
- Statens strålevern: Svak stråling fra smarte strømmålere
- Nkom: Måling av sendemønster og EMF-eksponering

Her finner du mer informasjon om vårt Smart strøm-prosjekt.