Nettariffer fra 1. januar 2020

PUBLISERT: 12.12.2019

Etter flere år med nedgang i nettariffene er det nødvendig med en økning gjeldende fra nyttår.

Prisen justeres ved å endre fastbeløpet. Samtidig innføres det en ny tariff med lavere fastbeløp for hovedsikring inntil 40 A (32 A)¹.
¹ 40 A gjelder for 230 V anlegg. For 400 V-anlegg er grensen satt til 32 A.

Nettkunder registrert med hovedsikring inntil 40 A (32 A) blir automatisk flyttet til den nye tariffen.

Dersom du har hovedsikring over 40 A (32 A) men ønsker å gå over på den nye tariffen må hovedsikring skiftes. Dette må i så fall utføres av registrert elektroinstallatør og meldes til oss.

Komplett oversikt over nettariffer og priser for våre tjenester finnes her:
- nettariffer for privatkunder
- nettariffer for næringskunder
- tjenestesatser