Nettariffer 2019

PUBLISERT: 13.12.2018

Våre nettariffer reduseres fra nyttår for de fleste av våre kunder. For privatkunder utgjør reduksjonen 4 øre/kWh inkl. mva.

Fullstendig oversikt over våre nettariffer finnes under menypunktet Nettleie og vilkår:
- privatkunder
- næringskunder

Forbruksavgiften til staten senkes fra 20,725 til 19,79 øre/kWh inkl. mva.