Nye løsninger skal bidra til å unngå overbelastning i strømnettet i fremtiden

Løsninger for fremtidens strømnett

PUBLISERT: 22.08.2019

Flere energiaktører skal samarbeide om å utvikle nye teknologiske løsninger for et mer fleksibelt strømforbruk. 

Prosjektet heter NorFlex og er et samarbeid mellom Agder Energi (prosjekteier), Statnett, Glitre Energi, Mørenett og NODES. Prosjektet er delvis finansiert av Enova med 22 millioner kroner og har en tidsramme på tre år.

NorFlex-prosjektet består av ett overordnet demonstrasjonsprosjekt og tre piloter i avgrensede geografiske områder. Gjennom disse prosjektene skal aktørene prøve ut ulike teknologiske løsninger for et slikt fleksibilitetsmarked.

– Vi jobber for at dette skal være til nytte for alle partene i markedet. Husholdninger og bedrifter kan tjene penger på å være fleksible med strømforbruket sitt, og selskapene kan samle opp og selge fleksibiliteten i markedet. Dette vil gjøre at nettselskapene kan lette belastningen på strømnettet og spare penger ved at behovet for nettforsterkning blir mindre, avslutter Rosseland Stokke.

NorFlex-prosjektet vil også teste om Statnett kan nyttiggjøre seg den fleksibiliteten nettselskapene ikke trenger, til å balansere det norske og nordiske kraftsystemet. På den måten vil også Statnett kunne spare penger ved å bruke billige ressurser for å ivareta forsyningssikkerheten.

Les hele saken på Energi Norges nettsider.