Korona-situasjonen

PUBLISERT: 08.04.2020

Mange næringer opplever etterspørselssvikt og permitteringer i den unntakstilstand vi befinner oss i. Dette medfører at både bedrifter og privatpersoner opplever usikkerhet og kan får problemer med å dekke løpende utgifter.

Som nettselskap har vi satt beredskap for å sikre den livsnødvendige og samfunnskritiske strømforsyningen fremover. Dette innebærer i tillegg til å sikre fysisk drift av strømnettet at vi også må ha likviditet til finansiering av vedlikehold og løpende drift.

Vi ønsker at du som kunde skal bli møtt med fleksibilitet og forståelse hos oss. Derfor vil vi gjøre det vi kan for at kunder som er sterkt rammet får den hjelpen vi klarer å gi.

Vi har allerede senket nettleie for perioden mars, april og mai i år. Vi er også opptatt av å gi deg som kunde rådgivning og hjelp når du tar kontakt med oss.

Her er noen aktuelle spørsmål og svar knyttet til strøm som kan være til hjelp.  

Hva kan jeg gjøre for å redusere strømutgiftene?  

Det enkle svaret er at lavere strømforbruk gir lavere strømregning. Det finnes en rekke sparetiltak. Her er forslag til tiltak som kan gi umiddelbar virkning og som koster lite å gjennomføre:

- Senk innetemperaturen. Oppvarming står gjerne for en stor del av strømforbruket. Vi anbefaler at du tar en sjekk av panelovner eller andre varmekilder for å se om du kan senke romtemperaturen.

- Skift til LED-pærer og sparedusj. LED-pærer bruker mye mindre strøm enn vanlige lyspærer. En sparedusj kan senke vannforbruket betydelig, og spesielt i kombinasjon med kortere tid i dusjen.

- Fornuftig lufting. Luft raskt og effektivt slik at luften skiftes ut på kort tid.

Kutte strømmen til unødvendig forbruk. Strømforbruket ditt går til mange forskjellige formål hvor noe kan kuttes ut uten for store konsekvenser. Skru av varme i rom du ikke trenger å bruke (men husk frostsikring!!). Skru helt av elektronisk utstyr (radio, TV, spill m m) når de ikke brukes (standby trekker også strøm).     Utvendige varmekabler eller belysning en ikke trenger.

- Strømlevering og leveringsplikt. Dersom du ikke har valgt deg en strømleverandør leverer vi strøm til deg på det vi kaller leveringsplikt. Prisen på denne strømmen er fra du inngår avtale på linje med det du betaler til en strømleverandør, men etter 6 uker øker denne prisen etter pålegg fra myndighetene. Husk derfor på å skaffe deg en god avtale hos en strømleverandør. Finn informasjon på www.strømpris.no

Jeg vil avslutte strømavtalen/leveringen. Hva gjør jeg?  

Dersom du eller din bedrift er rammet av korona-situasjonen er det viktig å se på hvilke abonnement du trenger. Dette kan være deler av produksjonsmiljø som ikke benyttes som følge av situasjonen. Du kan ta kontakt med oss og vi vil sørge for å stenge strømmen på aktuelle abonnement du ikke trenger lenger. Normalt vil vi kreve et gebyr for påkobling av strømmen på et sendere tidspunkt. Slik situasjonen er nå vil vi ikke ta gebyr dersom påkobling skjer i løpet av 2020.

Hva gjør jeg dersom jeg har problemer med å betale regningen?  

Dersom du får faktura direkte fra oss (Gudbrandsdal Energi Nett) er det fint om du tar kontakt med oss straks du ser at det kan bli vanskelig å holde betalingsfristen. Vi vil vurdere situasjonen din og se på hvilke løsninger vi kan tilby for å hjelpe. Du kan også søke om betalingsutsettelse på «Min side» på www.genett.no

I tillegg til det vi kan bidra med, anbefaler vi at du tar kontakt med din bankforbindelse og/eller NAV dersom du får problemer med å betale regningene i tide.

 

Kontaktinformasjon

Ønsker du å kontakte oss kan du velge blant følgende:

Send epost til kundeservice@genett.no
Fyll ut kontaktskjema på her. 
Ringe oss på 61 29 46 00 eller 61 29 46 66
Gudbrandsdal Energi Nett på Facebook
Sende brev til Gudbrandsdal Energi Nett AS, Strandgata 39, 2640 Vinstra

Ved spørsmål om betaling kan du ringe direkte til telefonnummer 61 29 46 90 eller sende en epost til okonomi@genett.no