Foreslåtte trasevalgene for den nye kraftledningen

GE Nett skal bygge ny 66 kV kraftledning fra Harpefoss til Ringebu

PUBLISERT: 10.05.2019

I går arrangerte NVE informasjonsmøte i Sør-Fron kulturhus

Gudbrandsdal Energi Nett AS (GE Nett) må i løpet av noen år fornye 66 kV-kraftlinjen fra Harpefoss kraftstasjon til Ringebu trafostasjon.

Sammen med Norconsult har GE Nett kommet frem til alternative trasevalg, som er belyst i konsesjonssøknaden som er sendt NVE.

Som del av konsesjonsbehandlingen ble det i går avholdt informasjonsmøte i Sør-Fron kulturhus for alle interesserte. Mellom 50 og 60 personer deltok på møtet.

I møtet orienterte først Anette Ødegård fra NVE om NVEs rolle som konsesjonsmyndighet. Deretter orienterte NVEs saksbehandler Katrine Gabrielsen om prosessen for behandling av konsesjonssøknaden. Så orienterte Oline Kleppe og Vidar Brokstad fra Norconsult sammen med nettsjef Svein Ove Ånsløkken fra GE Nett om prosjektet og de alternative trasevalgene.

Her er presentasjonen som ble gjennomgått i møtet.

Etter en kaffepause ble det åpnet for spørsmål fra salen.

De som tok ordet kom med spørsmål og kritiske innspill til flere av forholdene som er beskrevet i konsesjonssøknaden. Både NVE og GE Nett er glade for engasjementet som vises, noe som forventes å bidra til et godt prosjekt.

NVE henstilte de som ønsker å påvirke konsesjonsbehandlingen om å sende inn høringsuttalelser skriftlig. Høringsfrist på konsesjonssøknaden er 21. juni.

All informasjon om konsesjonssøknaden og den tilhørende saksbehandlingen finnes på NVEs nettsider.

Infomote NVE 20190509 1

Anette Ødegård fra NVE var møteleder og orienterte innledningsvis om NVEs rolle som konsesjonsmyndighet. Ved PC-en NVEs saksbehandler Katrine Gabrielsen.

Infomote NVE 20190509 2

Nettsjef Svein Ove Ånsløkken fra GE Nett (i midten) sammen med (f.v.) Oline Kleppe (Norconsult), Vidar Brokstad (Norconsult), Arne-Ivar Myrvang (GE Nett) og Svein Helge Rønningen (GE Nett)

Infomote NVE 20190509 3 

Mellom 50 og 60 personer møtte i informasjonsmøtet.

Infomote NVE 20190509 4

Nettsjef Svein Ove Ånsløkken besvarer spørsmål fra salen.