Fåvang trafostasjon vil ligne på Sør-Fron trafostasjon (bildet)

GE Nett investerer 50 millioner i ny trafostasjon på Fåvang

PUBLISERT: 25.09.2020

NVE ga nylig konsesjon for bygging av ny trafostasjon på Fåvang

For å bedre forsyningssikkerheten i midt-dalen, skal GE Nett bygge ny trafostasjon på Fåvang. Planlagt byggestart er våren 2021 og det beregnes en byggetid på 12 måneder.

I tillegg til å bedre forsyningssikkerheten, legger etableringen også til rette for fortsatt utbygging og vekst i Kvitfjell-området.  

Den nye trafostasjonen blir bygd på baksiden på Fåvang, rett ved vegen som går opp mot Kvitfjell Vest og Varden. Kostnadsrammen for byggingen er hele 50 millioner. Nettsjef Johannes Bergum omtaler prosjektet som trolig den desidert største enkeltinvesteringen i Ringebu neste år. 

GD omtalte saken 23. september.

Under ser man hvordan bygget, med en grunnflate på 425 m2, vil fortone seg. Det hellende taket vil følge terrenget rundt trafostasjonen.

Her finnes alle dokumenter knyttet til konsesjonssaken.

Favang trafostasjon skisse