Logo Elhub

Elhub er satt i drift

PUBLISERT: 29.01.2019

Elhub er en ny løsning for utveksling av informasjon mellom strømleverandører og netteiere. Denne ble satt i drift 18.02.2019. Det har medført at en rekke rutiner og tidsfrister for behandling kundeforhold er endret. Vi er fortsatt i en innkjøringsperiode og ber derfor om forståelse for eventuell treghet i kundedialogen inntil alt er på plass.

Elhub skal være en sentral for å håndtere måleverdier (strømforbruk) og annen kommunikasjon i det norske kraftmarkedet, og vil være sentral i behandling av leverandørbytter, flyttinger og rapportering. 

Nå når Elhub er i drift gjelder følgende rutiner for kundebehandling:

Flytting: Det er strømleverandøren din du skal kontakte ved flytting – ikke netteier. Netteier kan imidlertid kontaktes i unntakstilfeller.

Din kontaktinformasjon: Det er strømleverandøren din som skal holde kontaktinformasjonen din oppdatert, og sørge for at oppdateringer meldes videre inn i Elhub. Korrekt informasjon går så videre via Elhub til bl.a. nettselskapene. På den måten får du én aktør å forholde deg til.

Spørsmål om faktura og forbruk: Strømleverandøren blir ditt kontaktpunkt når det gjelder spørsmål om strøm- og nettleieavtale, faktura og forbruk. Netteier kontaktes kun ved spørsmål direkte tilknyttet ditt strømanlegg (nytilknytning/endring av strømanlegg, ved strømbrudd etc.)

Elhub Web Plugin

Du kan logge deg på Elhub for å finne egne abonnement med informasjon om strømforbruk, kraftleverandør og annet. Du vil få mulighet til å styre hvem som skal ha tilgang til dine data i Elhub, og kan benytte webløsningen for styring av tilgang til måleverdier og kundeinformasjon. Det kan for eksempel være å gi tilgang til noen du har avtale med om energiøkonomisering