Effekttariffer på høring etter sommerferien

PUBLISERT: 16.06.2017

NVEs overordnede mål er å få på plass en nettleiestruktur som gir en rimelig fordeling av nettkostnadene blant kundene, som samtidig kan bidra til reduserte nettinvesteringer.

Endringer i bruken av kraftnettet i tråd med nytt forbruksmønster driver frem et behov for å se på utformingen av tariffene i distribusjonsnettet, bedre kjent som nettleie.

NVE gjennomførte en konsepthøring om tariffer i 2015 og oppsummerte i etterkant at en mulighet er å innføre en tariff for distribusjonsnettet med et effektledd i tillegg til et lavere energiledd.

NVE vil sende på høring et forslag til utforming av effekttariffer etter sommerferien, som mest sannsynlig vil bestå av en tariff basert på abonnert effekt pluss en overbrukstariff.

Les hele saken på Energi Norges nettsider.