Droneoperatør Kjetil Rannstad med en liten og effektiv drone

Droner effektiviserer ettersyn og vedlikehold av luftlinjene

PUBLISERT: 18.09.2019

Droner gir detaljinformasjon om komponentene oppe i mastene, uten at man trenger å ta hensyn til at linjene er strømførende.

Alle høyspentlinjer krever jevnlig ettersyn og vedlikehold, både når det gjelder rydding av trær og kontroll av alle komponenter i hver enkelt mast. Slike tiltak er en viktig del av arbeidet med å sikre at våre nettkunder har så stabil strømforsyning som mulig.

Vi har i flere år brukt helikopter til linjebefaring, der vi har med erfaren montør som tar bilder av forhold som krever ytterligere oppfølging. Disse befaringene skaffer oss effektivt og raskt god oversikt over store områder. Men støy og tidsbruk/kostnader gjør at man med helikopter ikke har mulighet til detaljundersøkelser i enkeltmaster.

Droner med kamera utfyller helikopterbefaringer og kan enkelt gi detaljinformasjon om tilstanden på komponenter oppe i mastene, uten at man trenger å ta hensyn til at linjene er strømførende. Alternativet ville være at montører klatrer opp i stolpene, noe som både tar lenger tid og man må enten koble ut linjen eller jobbe med spenning på (AUS) der det er mulig.

Vi har nå to sertifiserte droneoperatører på RO1-flyvning og en til som er i ferd med å ta slik utdanning. Målet er at våre droneoperatører skal ha RO2-sertifisering. Se mer informasjon på Luftfartstilsynet nettsider.

GE Nett deltar, som ett av flere nettselskaper, i FoU-prosjektet «Connected drone» i regi av eSmart Solutions. Første mål med prosjektet er å utvikle programvare som automatisk kan gjenkjenne komponenter og feilsituasjoner (maskinlæring). På noe lenger sikt er målet at droner kan fly autonomt og automatisk dokumentere/melde fra om feil som har oppstått eller er under utvikling.

Denne filmen viser droneinspeksjon i praksis. Filmen er tatt opp på Fagerhøy i Sør-Fron kommune, som ligger i vårt nettområde.

Vi har stor tro på at Connected Drone-prosjektet vil gi oss og andre nettselskaper mer effektiv linjebefaring og færre strømbrudd.

Utsnitt av et dronebilde, som viser detaljer i ei mast på høyspentlinja til Skåbu 

Drone bilde mastedetaljer