Nyheter

a1ea47e8 07fc 4fca 84cb 135682dfacac 2

Vi søker to Prosjektingeniører

Publisert: 01.10.2019 00:00
- prosjektere strøm- og fibernett - prosjektleder med hovedansvar for oppfølging og gjennomføring av egne prosjekter - bidra i utvikling og standardisering...
Les mer
Drone KR

Droner effektiviserer ettersyn og vedlikehold av luftlinjene

Publisert: 18.09.2019 00:00
Alle høyspentlinjer krever jevnlig ettersyn og vedlikehold, både når det gjelder rydding av trær og kontroll av alle komponenter i...
Les mer
Fremtidens stromnett illustrasjon

Løsninger for fremtidens strømnett

Publisert: 22.08.2019 00:00
Prosjektet heter NorFlex og er et samarbeid mellom Agder Energi (prosjekteier), Statnett, Glitre Energi, Mørenett og NODES.
Les mer
Bakkevegen etter omlegging lavspent

Oppgradering av lavspentnett gir sikrere strømforsyning og et finere bomiljø

Publisert: 10.07.2019 00:00
Øyer kommune og GE Nett har i samarbeid etablert nytt strøm- og VA-nett i Bakkevegen i Øyer, en strekning på...
Les mer
Malermontasje

Ingen nytilknytninger og målermontering i uke 30 og 31

Publisert: 20.06.2019 00:00
Om det er anlegg som skulle vært tilknyttet i denne perioden ber vi om at elektroinstallatørene om mulig forserer dette...
Les mer
Smart stromforbruk

Spørsmål og svar om ny prismodell for nettleien

Publisert: 14.06.2019 00:00
Den nye prismodellen innføres for å holde nettleien lavest mulig for kundene i årene som kommer.
Les mer
Elbil lading

Vi kan spare 11 milliarder ved å lade elbilene smart

Publisert: 06.06.2019 00:00
Det er konklusjonen i rapporten «Kostnader i strømnettet – Gevinster ved koordinert lading av elbiler».
Les mer
Infomote NVE 20190509 66 kV konsesjonssoknadHarpefoss Ringebu 05

GE Nett skal bygge ny 66 kV kraftledning fra Harpefoss til Ringebu

Publisert: 10.05.2019 00:00
Gudbrandsdal Energi Nett AS (GE Nett) må i løpet av noen år fornye 66 kV-kraftlinjen fra Harpefoss kraftstasjon til Ringebu trafostasjon.
Les mer
Hoyspent flom

Linjeinspeksjon

Publisert: 29.04.2019 00:00
Gudbrandsdal Energi Nett jobber med vedlikehold av strømforsyningsnettet, og foretar linjeinspeksjon for å forebygge feil.
Les mer
GE

Rune C. Vamråk fratrer stillingen som konsernsjef

Publisert: 01.04.2019 00:00
Rune C. Vamråk har meddelt styret i GE-konsernet at han ønsker å fratre sin stilling som konsernsjef.
Les mer
Hoyspent linjeavgrening

Norges rimeligste nettleie

Publisert: 08.02.2019 00:00
NVEs statistikk tar utgangspunkt i husholdninger med årsforbruk på 20.000 kWh, og baserer seg på innrapporterte tall fra alle nettselskaper.
Les mer
Elhub2

Elhub er satt i drift

Publisert: 29.01.2019 00:00
Elhub skal være en sentral for å håndtere måleverdier (strømforbruk) og annen kommunikasjon i det norske kraftmarkedet, og vil være...
Les mer