Nyheter

Bakkevegen etter omlegging lavspent

Oppgradering av lavspentnett gir sikrere strømforsyning og et finere bomiljø

Publisert: 10.07.2019 00:00
Øyer kommune og GE Nett har i samarbeid etablert nytt strøm- og VA-nett i Bakkevegen i Øyer, en strekning på...
Les mer
Malermontasje

Ingen nytilknytninger og målermontering i uke 30 og 31

Publisert: 20.06.2019 00:00
Om det er anlegg som skulle vært tilknyttet i denne perioden ber vi om at elektroinstallatørene om mulig forserer dette...
Les mer
Smart stromforbruk

Spørsmål og svar om ny prismodell for nettleien

Publisert: 14.06.2019 00:00
Den nye prismodellen innføres for å holde nettleien lavest mulig for kundene i årene som kommer.
Les mer
Elbil lading

Vi kan spare 11 milliarder ved å lade elbilene smart

Publisert: 06.06.2019 00:00
Det er konklusjonen i rapporten «Kostnader i strømnettet – Gevinster ved koordinert lading av elbiler».
Les mer
Infomote NVE 20190509 66 kV konsesjonssoknadHarpefoss Ringebu 05

GE Nett skal bygge ny 66 kV kraftledning fra Harpefoss til Ringebu

Publisert: 10.05.2019 00:00
Gudbrandsdal Energi Nett AS (GE Nett) må i løpet av noen år fornye 66 kV-kraftlinjen fra Harpefoss kraftstasjon til Ringebu trafostasjon.
Les mer
Hoyspent flom

Linjeinspeksjon

Publisert: 29.04.2019 00:00
Gudbrandsdal Energi Nett jobber med vedlikehold av strømforsyningsnettet, og foretar linjeinspeksjon for å forebygge feil.
Les mer
GE

Rune C. Vamråk fratrer stillingen som konsernsjef

Publisert: 01.04.2019 00:00
Rune C. Vamråk har meddelt styret i GE-konsernet at han ønsker å fratre sin stilling som konsernsjef.
Les mer
Hoyspent linjeavgrening

Norges rimeligste nettleie

Publisert: 08.02.2019 00:00
NVEs statistikk tar utgangspunkt i husholdninger med årsforbruk på 20.000 kWh, og baserer seg på innrapporterte tall fra alle nettselskaper.
Les mer
Elhub2

Elhub er satt i drift

Publisert: 29.01.2019 00:00
Elhub skal være en sentral for å håndtere måleverdier (strømforbruk) og annen kommunikasjon i det norske kraftmarkedet, og vil være...
Les mer
Avbrudd 20190101

Ingen større problemer pga. vinden

Publisert: 02.01.2019 00:00
NVE varslet svært kraftig vind i Innlandet 1. nyttårsdag.
Les mer
Hoyspent Vinter

Nettariffer 2019

Publisert: 13.12.2018 00:00
Fullstendig oversikt over våre nettariffer finnes under menypunktet Nettleie og vilkår:- privatkunder- næringskunder
Les mer
nye hoyspentbrytere

Rask feilretting med fjernstyrte høyspentbrytere

Publisert: 07.11.2018 00:00
Når en høyspentfeil oppstår, er førsteprioritet å finne feilstedet og koble om nettet slik at så få nettkunder som mulig...
Les mer