Nyheter

20200618 Stale Simen Tuva Martin Hedda Linda 840x420

GE Nett har signert avtaler med nye lærlinger

Publisert: 19.06.2020 00:00
Vi tar for første gang inn lærling i Telekommunikasjonsmontørfaget. Stor utbyggingen av fibernett krever gode fagfolk.
Les mer
GE Nett Vevig

Gudbrandsdal Energi Nett AS skifter navn

Publisert: 15.06.2020 00:00
Energibransjen har mange aktører og for å få et klarere skille mellom blant annet nettvirksomheten og sluttbrukervirksomheten endres nå navnet.
Les mer
20200529 Fiber 840x421

GE Nett bygger fiber

Publisert: 28.05.2020 00:00
Telekommunikasjonsmontørlærling Tuva Lien
Les mer
Hoyspent flom

Linjeinspeksjon i uke 17

Publisert: 16.04.2020 00:00
Gudbrandsdal Energi Nett jobber med vedlikehold av strømforsyningsnettet, og foretar linjeinspeksjon for å forebygge feil.
Les mer
Faktura GE Nett

Korona-situasjonen

Publisert: 08.04.2020 00:00
Som nettselskap har vi satt beredskap for å sikre den livsnødvendige og samfunnskritiske strømforsyningen fremover.
Les mer
Montor i stolpe

GE Nett reduserer nettleia

Publisert: 19.03.2020 00:00
 
Les mer
Hoyspentlinje

Oppdatering vedr. vår håndtering av koronasituasjonen

Publisert: 16.03.2020 00:00
Stadig flere og strengere tiltak for å hindre smittespredning preger hverdagen vår, samtidig som vi har fokus på at vår...
Les mer
Hoyspentlinje 3

Normal drift hos GE Nett

Publisert: 13.03.2020 00:00
Vi har innført flere interne tiltak som skal bidra til at vår drift opprettholdes gjennom den krevende perioden vi og...
Les mer
Johannes Bergum

Ny nettsjef er tilsatt

Publisert: 25.02.2020 00:00
GE Nett har hatt bistand fra rekrutteringsselskapet Headvisor i prosessen med å rekruttere ny nettsjef.
Les mer
Sor Fron trafo

Konsesjonssøknad Fåvang Trafostasjon

Publisert: 31.01.2020 00:00
Det planlagte bygget vil ligne på Sør-Fron trafo (bildet) og vil bli plassert i området der høyspentlinjene krysser vegen opp...
Les mer
Hoyspentlinje

Nettariffer fra 1. januar 2020

Publisert: 12.12.2019 00:00
Prisen justeres ved å endre fastbeløpet.
Les mer
AJE portrett

Rasjonell linjerydding krever god skogkompetanse

Publisert: 12.11.2019 00:00
Varmere klima medfører at skogen langs og under våre luftlinjer vokser stadig raskere.
Les mer