Nyheter

Hoyspentlinje

Nettariffer fra 1. januar 2020

Publisert: 12.12.2019 00:00
Prisen justeres ved å endre fastbeløpet.
Les mer
AJE portrett

Rasjonell linjerydding krever god skogkompetanse

Publisert: 12.11.2019 00:00
Varmere klima medfører at skogen langs og under våre luftlinjer vokser stadig raskere.
Les mer
Elbil lading

Smartere bruk av strømnettet

Publisert: 06.11.2019 00:00
Norge er i gang med en formidabel omstilling for å kutte utslipp av skadelige klimagasser.
Les mer
Drone KR

Droner effektiviserer ettersyn og vedlikehold av luftlinjene

Publisert: 18.09.2019 00:00
Alle høyspentlinjer krever jevnlig ettersyn og vedlikehold, både når det gjelder rydding av trær og kontroll av alle komponenter i...
Les mer
Fremtidens stromnett illustrasjon

Løsninger for fremtidens strømnett

Publisert: 22.08.2019 00:00
Prosjektet heter NorFlex og er et samarbeid mellom Agder Energi (prosjekteier), Statnett, Glitre Energi, Mørenett og NODES.
Les mer
Bakkevegen etter omlegging lavspent

Oppgradering av lavspentnett gir sikrere strømforsyning og et finere bomiljø

Publisert: 10.07.2019 00:00
Øyer kommune og GE Nett har i samarbeid etablert nytt strøm- og VA-nett i Bakkevegen i Øyer, en strekning på...
Les mer
Malermontasje

Ingen nytilknytninger og målermontering i uke 30 og 31

Publisert: 20.06.2019 00:00
Om det er anlegg som skulle vært tilknyttet i denne perioden ber vi om at elektroinstallatørene om mulig forserer dette...
Les mer
Smart stromforbruk

Spørsmål og svar om ny prismodell for nettleien

Publisert: 14.06.2019 00:00
Den nye prismodellen innføres for å holde nettleien lavest mulig for kundene i årene som kommer.
Les mer
Elbil lading

Vi kan spare 11 milliarder ved å lade elbilene smart

Publisert: 06.06.2019 00:00
Det er konklusjonen i rapporten «Kostnader i strømnettet – Gevinster ved koordinert lading av elbiler».
Les mer
Infomote NVE 20190509 66 kV konsesjonssoknadHarpefoss Ringebu 05

GE Nett skal bygge ny 66 kV kraftledning fra Harpefoss til Ringebu

Publisert: 10.05.2019 00:00
Gudbrandsdal Energi Nett AS (GE Nett) må i løpet av noen år fornye 66 kV-kraftlinjen fra Harpefoss kraftstasjon til Ringebu trafostasjon.
Les mer
Hoyspent flom

Linjeinspeksjon

Publisert: 29.04.2019 00:00
Gudbrandsdal Energi Nett jobber med vedlikehold av strømforsyningsnettet, og foretar linjeinspeksjon for å forebygge feil.
Les mer
GE

Rune C. Vamråk fratrer stillingen som konsernsjef

Publisert: 01.04.2019 00:00
Rune C. Vamråk har meddelt styret i GE-konsernet at han ønsker å fratre sin stilling som konsernsjef.
Les mer