Nyheter

GE

Rune C. Vamråk fratrer stillingen som konsernsjef

Publisert: 01.04.2019 00:00
Rune C. Vamråk har meddelt styret i GE-konsernet at han ønsker å fratre sin stilling som konsernsjef.
Les mer
Hoyspent linjeavgrening

Norges rimeligste nettleie

Publisert: 08.02.2019 00:00
NVEs statistikk tar utgangspunkt i husholdninger med årsforbruk på 20.000 kWh, og baserer seg på innrapporterte tall fra alle nettselskaper.
Les mer
Elhub2

Elhub er satt i drift

Publisert: 29.01.2019 00:00
Elhub skal være en sentral for å håndtere måleverdier (strømforbruk) og annen kommunikasjon i det norske kraftmarkedet, og vil være...
Les mer
Avbrudd 20190101

Ingen større problemer pga. vinden

Publisert: 02.01.2019 00:00
NVE varslet svært kraftig vind i Innlandet 1. nyttårsdag.
Les mer
Hoyspent Vinter

Nettariffer 2019

Publisert: 13.12.2018 00:00
Fullstendig oversikt over våre nettariffer finnes under menypunktet Nettleie og vilkår:- privatkunder- næringskunder
Les mer
nye hoyspentbrytere

Rask feilretting med fjernstyrte høyspentbrytere

Publisert: 07.11.2018 00:00
Når en høyspentfeil oppstår, er førsteprioritet å finne feilstedet og koble om nettet slik at så få nettkunder som mulig...
Les mer
AMS Maler

Våre AMS-målere har svak og kortvarig stråling

Publisert: 25.10.2018 00:00
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (NKOM) publiserte i januar 2018 en rapport om stråleverdier for målere som nå monteres over hele landet.
Les mer
AMS malerstand

Gebyr for manuell avlesning fra 1. januar 2019

Publisert: 24.10.2018 00:00
Gebyret skal dekke de merkostnader nettselskapet vil ha med å opprettholde systemer og arbeidsprosesser for å håndtere de nettkundene dette gjelder.
Les mer
Karusell kabelarbeid SSA liten

Fem ledige stillinger i Gudbrandsdal Energi Nett

Publisert: 17.10.2018 00:00
Konsernet Gudbrandsdal Energi er en av innlandets mest solide bedrifter.
Les mer
AMS malere

Snart i mål med nye strømmålere

Publisert: 15.10.2018 00:00
Det viser Kantar TNS' Energibarometer for tredje kvartal 2018.
Les mer
Moksa inntaksdam

Nok vann til vinterens strømproduksjon

Publisert: 11.10.2018 00:00
- At det skulle komme så mye nedbør er jo historisk, sier Ole Bengt Eliassen, som følger kraftsituasjonen ved Statnetts landssentral.
Les mer
Hoyspentmast

Ny høring om utforming av nettleien

Publisert: 25.09.2018 00:00
– Det er positivt at NVE nå erkjenner at forslaget ikke var godt nok.
Les mer