Valg av kraftleverandør


Bestilling av strøm ved flytting kan ordnes av kraftleverandør.
Du må inngå avtale med den kraftleverandøren du velger. Kraftleverandøren vil deretter ordne resten for deg.
Kraftleverandøren trenger opplysninger om deg og aktuelt målepunkt. Disse opplysningene finner du lettest på siste faktura fra oss:

Privatkunder:
- Målepunkt-ID og eventuelt målernummer
- Kundenavn (slik det er registrert i Folkeregisteret), fødselsdato og postadresse
- Anleggs- og fakturaadresse, dersom disse er ulik postadresse
- Måleravlesning i perioden 20 - 6 dager før flyttedato eller dato for leverandørbytte

Næringskunder:
- Målepunkt-ID og eventuelt målernummer
- Firmanavn (slik det er registrert i Enhetsregisteret), organisasjonsnr. og postadresse
- Anleggs- og fakturaadresse, dersom disse er ulik postadresse
- Måleravlesning i perioden 20 - 6 dager før flyttedato eller dato for leverandørbytte

Under følger oversikter over kraftleverandører som leverer i Gudbrandsdal Energi Nett sitt nettområde. 
- privatkunder
- næringskunder

Oversikt over alle landets kraftleverandører, med produkter og priser, finnes her.