Nettleie Privat


Nettariffen dekker kostnader med transport av kraft fram til nettkundens uttakspunkt. Nettleien er lavere om sommeren enn om vinteren. Sommerperioden er fra 1. april til 1. oktober.

Etter flere år med nedgang i nettariffene er det nødvendig med en økning gjeldende fra 01.01.2020. Prisen justeres ved å endre fastbeløpet.

Samtidig innføres det en ny tariff for hovedsikring inntil 40 A (32 A)¹ som har lavere fastbeløp. Nettkunder registrert med hovedsikring inntil 40 A (32 A)¹ blir automatisk flyttet til den nye tariffen. 

   Fastbeløp
 (kr./år)
 Nettleie vinter
 (øre/kWh)
 Nettleie sommer
 (øre/kWh)
Hovedsikring t.o.m. 40 A (32 A)¹ 2 970 33,04 31,10
Hovedsikring t.o.m. 63 A (40 A)¹ 4 118 33,04 31,10
Hovedsikring t.o.m. 125 A (80 A)¹  7 560  33,04  31,10

¹ Sikringsbegrensning for 400V-anlegg i parentes.

* Avgifter til staten (inkludert i prisene over):
- Forbruksavgift: 20,17 øre/kWh
- Enovaavgift: 1,25 øre/kWh
- Merverdiavgift: 25 %

Når kunder uten kraftleveringskontrakt blir tilkoblet nettet, vil disse bli registrert på leveringsplikt (ventetariff) og fakturert for kraft fra nettselskapet. Oversikt over kraftselskaper som leverer kraft for privatkunder i vårt nettområde finner du her

Byggestrøm
For byggestrøm kommer oppsett/nedtak og dagleie i tillegg til nettariff. Les mer om dette under Tjenestesatser.