Nettleie Næring

 

Nettariffen dekker kostnader med transport av kraft fram til kundens uttakspunkt. Nettleien er lavere om sommeren enn om vinteren, og sommerperioden er fra 1. april til 1. oktober.

Under følger oversikt over de vanligste nettariffene for næring med uttak fra GE Nett sitt distribusjonsett. Prisene er oppgitt eks. merverdiavgift (25 %), evt. forbruksavgift (16,13 øre/kWh) og avgift til energifondet (800 kr/år pr. målepunkt).

Nettariffer 2020
- Distribusjonsnettet
- Regionalnettet og produksjon

Nettariffer uten effektavregning

Nettariff  Hovedsikring
 (230V /400V)
 Fastbeløp
 (kr/år)
 Nettleie vinter
 (øre/kWh)
 Nettleie sommer
 (øre/kWh)
 N4A1  max. 40A / 32A 2 376  9,30  7,75 
 N4A2  max. 63A / 40A 3 294   9,30   7,75 
 N4B  max. 125A / 80A  6 048  9,30   7,75 
 N4C  max. 250A / 160A  11 556  9,30   7,75 
         
 N4D1  max. 63A / 40A  1 647   *   7,75 
 N4D2  max. 125A / 80A  3 024   *  7,75 
 N4D3  max. 250A / 160A  5 778   *   7,75 


* N4D1, N4D2 og N4D3 er sesongtariffer som kan benyttes i perioden 1. april til 1. oktober. Det tillates inntil 500W uttak som vedlikeholdsvarme utenfor perioden. Uttak utover dette vil medføre at abonnementet avregnes etter normal helårstariff for siste år.


Nettariffer med effektavregning

 Nettariff  Effekt-avregning Fastbeløp  Effekt  Nettleie vinter
 (øre/kWh)
 Nettleie sommer
 (øre/kWh)
     kr/år  kr/kWår    
 N3 Glidende årsmax  22 140   300   6,30   4,20 
 N3H Glidende årsmax 22 kV 22 140  270  2,00  0,70 
     kr/mnd  kr/kWmnd    
 N3m Effekt-avregning pr. mnd.  1 845   48   6,30 

 4,20 

N3Hm Effektavregning pr.mnd.  22 kV 1 845 45 2

0,70


Tariff N3 og N3H: Høyeste effekttopp fra hver måned ganges med månedens vekttall. Gjennomsnittet av de tre høyeste vekttallsjusterte månedseffektene siste 12 mnd utgjør beregningsgrunnlaget for effekt. Effekt avregnes månedlig.

Tariff N3m: Høyeste effekttopp fra hver måned multiplisert med månedens vektall utgjør beregningsgrunnlaget for effekt. Effekt avregnes månedlig.


Vekttall for effekttariffer

Jan  Feb  Mar  Apr  Mai  Jun  Jul Aug  Sep  Okt  Nov  Des
1,0  1,0  0,9  0,8  0,7  0,6  0,6  0,7  0,8  0,9  1,0  1,0


Når kunder uten kraftleveringskontrakt blir tilkoblet nettet, vil disse bli registrert på leveringsplikt (ventetariff) og fakturert for kraft fra nettselskapet. Oversikt over kraftselskaper som leverer kraft for næringskunder i vårt nettområde finner du her


Nettariffer for forrige år
- 2019
- 2018
- 2017