Nettleie Næring


Nettariffen dekker kostnader med transport av kraft fram til kundens uttakspunkt. Prisene er oppgitt eks. merverdiavgift (25%), evt. forbruksavgift (16,58 øre/kWh) og avgift til energifondet (800 kr/år pr. målepunkt). 
Nettleien er lavere om sommeren enn om vinteren. Sommerperioden er fra 1. april til 1. oktober.

OBS! Når kunder uten kraftleveringskontrakt blir tilkoblet nettet, vil disse bli registrert på leveringsplikt (ventetariff) og fakturert for kraft fra nettselskapet.

Under følger oversikt over de vanligste nettariffene for næring med uttak fra GE Nett sitt distribusjonsett. Oversikt over alle nettariffer for næring finnes her:
- distribusjonsnettet
- regionalnettet og produksjon

Nettariffer uten effektavregning:

Nettariff  Hovedsikring
 (230V /400V)
 Fastbeløp
 (kr/år)
 Nettleie vinter
 (øre/kWh)
 Nettleie sommer
 (øre/kWh)
 N4A  max. 63A /40A 2 200   12,00   10,00 
 N4B  max. 125A /80A  4 700  12,00   10,00 
 N4C  max. 250A /160A  9 400  12,00   10,00 
         
 N4D1  max. 63A /40A  1 100   *   10,00 
 N4D2  max. 125A /80A  2 350   *   10,00 
 N4D3  max. 250A /160A  4 700   *   10,00 


* N4D1, N4D2 og N4D3 er sesongtariffer som kan benyttes i perioden 1. april til 1. oktober. Det tillates inntil 500W uttak som vedlikeholdsvarme utenfor perioden. Uttak utover dette vil medføre at abonnementet avregnes etter normal helårstariff for siste år.

Nettariffer med effektavregning:

 Nettariff  Effekt-avregning Fastbeløp  Effekt  Nettleie vinter
 (øre/kWh)
 Nettleie sommer
 (øre/kWh)
     kr/år  kr/kWår    
 N3 Glidende årsmax  15 660   200   6,30   4,20 
     kr/mnd  kr/kWmnd    
 N3m Effekt-avregning pr. mnd.  1 305   40   6,30   4,20 


Tariff N3: Høyeste effekttopp fra hver måned ganges med månedens vekttall. Gjennomsnittet av de tre høyeste vekttallsjusterte månedseffektene siste 12 mnd utgjør beregningsgrunnlaget for effekt. Effekt avregnes månedlig.
Tariff N3m: Høyeste effekttopp fra hver måned multiplisert med månedens vektall utgjør beregningsgrunnlaget for effekt. Effekt avregnes månedlig.

Vekttall for effekttariffer:

Jan  Feb  Mar  Apr  Mai  Jun  Jul Aug  Sep  Okt  Nov  Des
1,0  1,0  0,9  0,8  0,7  0,6  0,6  0,7  0,8  0,9  1,0  1,0

 
Nettariffer for forrige år:
- 2017