Tjenestesatser


Arbeid i målepunkt:

Gjenåpning av stengt anlegg  kr. 1 500 inkl. mva. (kr. 1 200 eks. mva.)


Leie av byggestrømskasse (fra 01.10.2017):

  Sikringstørrelse inntil
  63A 125A 250A
Nettariff N4A N4B N4C
Dagleie (kr./dag) 19 (23,75) 38 (47,50) --
Oppsett og nedtak (kr.) 1 900 (2 375) 1 900 (2 375) 2 800 (3 500)
Eventuelt hastetillegg 600 (750) 600 (750) 600 (750)


- Oppgitte sikringsstørrelser gjelder for 230V anlegg
- Satser er uten merverdiavgift (satser med merverdiavgift i parantes)
- Nettleie og dagleie faktureres etterskuddsvis hver måned. Oppsett og nedtak og evt. hastetillegg faktureres ved oppsett av byggestrømskasse. 
- Dersom leietager holder egen byggestrømskasse bortfaller dagleie, men det kommer et tillegg på oppsett og nedtak på kr. 900 eks. mva på grunn av merarbeid (tilkobling, kontroll av kasse, målermontasje, mm).
- For sikringsstørrelse 250A holder nettkunde byggestrømskasse selv.