Tjenestesatser

 

Skal du bygge og du trenger provisorisk strømforsyning kan du leie byggestrømskasse av oss. Vi leier ut kasser både for 230 V og 400 V. 


Arbeid i målepunkt (målermontasje m.m.)

Gjenåpning av stengt anlegg:  kr. 1 500 inkl. mva. (kr. 1 200 eks. mva.)
Tilkobling nyanlegg  
- direktekoblet måler  kr. 2 875 inkl. mva (kr. 2 300 eks. mva)
- trafokoblet anlegg  kr. 7 750 inkl. mva (kr. 6 200 eks. mva)


Leie av byggestrømskasse

  Sikringstørrelse inntil
  63A 125A 250A
Nettariff N4A N4B N4C
Dagleie (kr./dag) 19 (23,75) 38 (47,50) --
Oppsett og nedtak (kr.) 1 900 (2 375) 1 900 (2 375) 2 800 (3 500)
Eventuelt hastetillegg 600 (750) 600 (750) 600 (750)


Oppgitte sikringsstørrelser gjelder for 230V anlegg. Nettariff (fastbeløp og nettleie for aktuell tariff) og dagleie faktureres etterskuddsvis hver måned. Oppsett og nedtak og eventuelt hastetillegg faktureres ved oppsett av byggestrømskasse. Dersom leietager holder egen byggestrømskasse bortfaller dagleie, men det kommer et tillegg på oppsett og nedtak på kr. 900 (kr. 1 125) på grunn av merarbeid (tilkobling, kontroll av kasse, målermontasje, m.m.). For sikringsstørrelse 250A holder nettkunde byggestrømskasse selv. 

Informasjon om nettariffene her:
privatkunder
næringskunder