Tjenestesatser

 

Beskrivelse  Pris (kr) eks. mva  Pris (kr) inkl mva
Provisorisk strøm, byggestrøm    
 Sikringsstørrelse inntil 63A 230 V / 40 A 400 V    
 - dagleie (kr/dag)  21  26,25
 - oppsett og nedtak  1 900  2 375
 Sikringsstørrelse inntil 125 A 230 V / 80 A 400 V     
 - dagleie (kr/dag)  42  52,50
 - oppsett og nedtak  1 900   2 375
 Sikringsstørrelse over 125 A 230 V / 80 A 400 V    
 - strømsentral holdes av leietaker    
 - tilkobling, måleroppsett og nedtak  2 800  3 500 
 Hastetillegg (mindre enn 4 dagers varsel)   600  750
     
Tjeneste (pris pr. oppdrag)    
Gjenåpning av stengt anlegg    
 - ved oppmøte hos kunde 1 200 1 500
 - fjernåpning vha. bryter i måler 640 800
Målerens kommunikasjonsmodul    
 - deaktivering 1 200 1 500
 - aktivering (faktureres sammen med opphørsregning) 1 200 1 500
Flytting av antenne    
 - arbeid inntil 30 minutter  1 200 1 500
 - pr. påbegynt halvtime utover 30 minutter 320 400
     
Abonnenmentstjeneste (pris pr. år)    
Manuell behandling (måler uten kommunikasjon) 1 650 2 062,50
     
Stenging og åpning ved betalingsmislighold    
 - stenging av anlegg 1 600 2 000
 - åpning av stengt anlegg ved oppmøte 800

1 000

- åpning av stengt anlegg ved fjernåpning 640

800


Ang. provisorisk strøm/byggestrøm:
Provisorisk strøm tilbys for tidsbegrenset behov som for eksempel byggeprosjekter. Vi leier ut byggestrømsskap for både 230 V og 400 V.
Nettariff kommer i tillegg til oppgitte kostnader i tabellen over og bestemmes av sikringsstørrelse på byggestrømsskap eller strømsentral som kobles til.

Informasjon om nettariffene her:
privatkunder
næringskunder