SMS måleravlesning


Informasjon til nettkunder som ikke har automatisk strømmåler, og som ønsker å sende måleravlesninger med SMS.

Registerer deg for måleravlesning via SMS
 
Du vil da få påminnelse på SMS og kan legge inn måleravlesning som SMS-melding. Ta med mobiltelefonen til sikringsskapet, les av målerstand og send en SMS-melding. Jobben er gjort. Å sende inn måleravlesning via SMS koster det samme som en vanlig SMS-melding.

Registrering:
For å kunne bruke mobiltelefonen til å sende målerstanden via SMS, må du først registrere ditt kundenummer og målernummer.
Send meldingen GUNM start kundenummer målernummer til 26166. (Dersom målernummer har innledende nuller må disse tas med).

Dette gjøres kun en gang, men har du flere målere gjentar du prosessen for hver måler (se veiledning lenger ned på siden).
Du mottar en kvitteringsmelding når du er registrert: Du har åpnet for måleravlesning via SMS. Fra neste avlesning blir du også varslet på SMS. For å avslutte tjenesten, send: GUNM stopp kundenummer målernummer.

Sende målerstand:
Når avlesningtidspunktet nærmer seg, vil du motta en påminnelse om måleravlesning fra oss. Du sender inn måleravlesning med meldingen GUNM målernummer målerstand til 26166. Du vil motta kvitteringsmelding som bekrefter målerstand og ditt strømforbruk for siste periode: Din stand er registrert, og det nye forbruket er: xxx kWh.

Husk at du må bruke den mobiltelefon (mobilnummer) du har registrert deg med, ellers klarer ikke tjenesten å identifisere deg.

Flere målere:
Har du flere målere du vil oppgi målerstand for, må du registere alle før du kan sende målerstand. Når du skal sende målerstand må du oppgi målernummer. Eksemplet under er med 2 målere. (I eksemplet er kundenummeret likt, men en kan også ha ulike kundenummer).

Registrering
Du skriver meldingene:
GUNM start kundenummer målernummer1
Meldingen sendes til 26166
GUNM start kundenummer målernummer2
Meldingen sendes til 26166 

Måleravlesning
Du skriver meldingene:
GUNM målenummer1 målerstand1
Meldingen sendes til 26166
GUNM målenummer2 målerstand2
Meldingen sendes til 26166

Utmelding av SMS-tjenesten:
Dersom du ikke lenger ønsker å benytte SMS for måleravlesning, kan du melde deg ut av tjenesten.
Det gjøres ved å sende stop-melding:
Send meldingen GUNM stopp kundenummer målernummer til 26166.

Har du registrert flere målere, må du sende stopp-melding for hver av dem.
GUNM stopp kundenummer målernummer1
Meldingen sendes til 26166
GUNM stopp kundenummer målernummer2
Meldingen sendes til 26166