Måleravlesning


Smart Strøm:
Alle nettkunder skal få 2. generasjons automatiske strømmålere innen utgangen av 2017.
Du finner informasjon om prosjektet her.

E120M1. generasjons automatiske strømmålere:
Disse strømmålerne blir lest av automatisk ved ukeslutt og månedsslutt. Nettkunder som har automatisk strømmåler trenger derfor ikke å sende inn måleravlesning manuelt. For målepunkt(abonnement) med forbruk over 100 000 kWh blir det registrert forbruk hver time.

Det er lagret mer informasjon i måleren enn det som vises i displayet, bl.a. forbrukshistorikk. Noe av dette er tilgjengelig ved trykke på den svarte knappen til høyre for displayet. Veiledning finnes her.

Manuelle målere:
Det er noen få kunder som ikke har fått installert automatisk strømmåler. Er du en av disse, ber vi om at du fortsetter med å lese av når vi sender påminnelse. Informasjon om dette går fram av påminnelsen.

Måleravlesning på internett:
Logg inn på Min side.

Ved å benytte denne tjenesten, får man tilgang til tilleggsinformasjon vedr. eget kundeforhold. Prøveavregning, fakturaopplysninger, forbruk over tid i tabell- eller grafisk form, mulighet for å endre egne kundeopplysninger er eksempler på tilgjengelige tjenester.

Avlesning med SMS:
Velger man denne tjensten, blir man minnet på avlesning, man kan registrere avlesning og man får opplyst forbruket siden siste avlesning. Her finner du informasjon for å komme i gang.


NB! Dersom du ikke mottar beskjed fra oss om å lese av måleren, har du mest sannsylig automatisk strømmåler og du trenger ikke lese av selv.