Flytting


Gudbrandsdal Energi Nett er netteier i kommunene Nord-Fron, Sør-Fron, Ringebu og Øyer og Sjoa-området i Sel kommune. Se kart over nettområdet.

Bestilling/overtagelse:
Ved overtagelse av bolig/anlegg må man bestille nettleie. Dette gjøres ved henvendelse enten til netteier eller kraftleverandør.

Bestille nettleie hos GE Nett: 
Nettleie bestilles ved å fylle ut og sende inn dette skjemaet. Kontakt oss dersom skjemaet ønskes tilsendt.

Ved overtakelse (uten stenging) vil målerstand og dato avtalt mellom den som flytter ut og den som flytter inn være gjeldende. GE Nett aksepterer overtakelse inntil 4 uker tilbake i tid dersom dette er avtalt mellom utflytter og innflytter.

Ved bestilling av kraft må målepunktID oppgis til kraftleverandør. MålepunktID fremgår av bekreftelsesbrev fra GE Nett, tidligere fakturaer på anlegget eller den kan innhentes ved å kontakte oss.

Merk at innflytter får levert kraft på netteiers leveringsplikt (ventetariff) inntil innflytter har valgt kraftleverandør.

Bestille nettleie og kraft via kraftleverandør:
Nettleie kan også bestilles via valgt kraftleverandør. Kraftleverandøren vil da sende netteier en melding som oppretter innflytter som kunde hos netteier.

Oversikt over kraftleverandører og kraftpriser finnes på Strompris.no.

Opphør: 
Det er 14 dagers oppsigelsestid på nettleieavtalen. Husk derfor å melde fra i god tid ved utflytting ved å fylle ut og sende inn dette skjemaet. Kontakt oss dersom skjemaet ønskes tilsendt.

GE Nett sender opphørsmelding og sluttstand videre til kraftleverandør for den som flytter ut. Kraftleverandør vil da avslutte kraftleveransen.

Gjenåpning av anlegg:
Gjenåpning av anlegg blir utført mot et gebyr, se Tjenestesatser. I de fleste tilfeller skjer endring av kundeforhold ved at ny og/eller gammel kunde blir enige om dato og målerstand og melder dette til GE Nett. Man vil da ikke bli belastet med gebyr.

NB: Stenging og åpning av anlegg som er stengt på grunn av betalingsmislighold har egne satser.