Flytting


Gudbrandsdal Energi Nett er netteier i kommunene Nord-Fron, Sør-Fron, Ringebu og Øyer og Sjoa-området i Sel kommune. Skal du flytte i dette nettområdet må overtagelsen registreres hos Gudbrandsdal Energi Nett. 

Se kart over nettområdet.

Bestilling/overtagelse
Ved overtagelse av bolig/anlegg må man bestille nettleie. Dette gjøres ved henvendelse enten til netteier eller kraftleverandør.


Bestille nettleie hos Gudbrandsdal Energi Nett

Nettleie bestilles ved å fylle ut og sende inn dette skjemaet. Kontakt oss dersom skjemaet ønskes tilsendt.

Ved overtakelse (uten stenging) vil målerstand og dato avtalt mellom den som flytter ut og den som flytter inn være gjeldende. Gudbrandsdal Energi Nett aksepterer overtakelse inntil 4 uker tilbake i tid dersom dette er avtalt mellom utflytter og innflytter.

Ved bestilling av kraft må målepunktID oppgis til kraftleverandør. MålepunktID fremgår av bekreftelsesbrev fra Gudbrandsdal Energi Nett, tidligere fakturaer på anlegget eller den kan innhentes ved å kontakte oss. Merk at innflytter får levert kraft på netteiers leveringsplikt (ventetariff) inntil innflytter har valgt kraftleverandør.


Bestille nettleie og kraft via kraftleverandør

Nettleie kan også bestilles via valgt kraftleverandør. Kraftleverandøren vil da sende netteier en melding som oppretter innflytter som kunde hos netteier. Oversikt over kraftleverandører og kraftpriser finnes på Strompris.no.


Opphør
 
Det er 14 dagers oppsigelsestid på nettleieavtalen. Husk derfor å melde fra i god tid ved utflytting ved å fylle ut og sende inn dette skjemaet. Kontakt oss dersom skjemaet ønskes tilsendt.

Gudbrandsdal Energi Nett sender opphørsmelding og sluttstand videre til kraftleverandør for den som flytter ut. Kraftleverandør vil da avslutte kraftleveransen.


Gjenåpning av anlegg

Gjenåpning av anlegg blir utført mot et gebyr, se Tjenestesatser. I de fleste tilfeller skjer endring av kundeforhold ved at ny og/eller gammel kunde blir enige om dato og målerstand og melder dette til Gudbrandsdal Energi Nett. Man vil da ikke bli belastet med gebyr.

Stenging og åpning av anlegg som er stengt på grunn av betalingsmislighold har egne satser.