Betalingsmåter


Giro, eFaktura og e-postfaktura angir hvordan fakturainformasjoen blir tilgjengelig for deg.
Med Avtalegiro blir fakturabeløp automatisk trukket fra din konto på forfallsdato. 

Giro (papirfaktura):
Med Giro blir faktura sendt i posten. 
Med mindre du har avtalt noe annet, blir faktura sendt på denne måten.

logo efaktura 167 2eFaktura:
Med eFaktura blir fakturaen tilgjengelig i din nettbank. eFaktura bestilles/avbestilles i din nettbank.

E-postfaktura:
Med e-postfaktura blir fakturaen sendt som e-post.
E-postfaktura bestiller du på Min side.

avtlogoAvtaleGiro:
Med AvtaleGiro blir fakturabeløp automatisk trukket fra din konto på forfallsdato.
Avtalegiro vil alltid være i kombinasjon med hhv. giro, eFaktura eller e-postfaktura.
Avtalegiro kan opprettes ved logge inn på min side og bestille der, eller ved å fylle ut og sende bestillingsblanketten du finner her.

AvtaleGiro i kombinasjon med e-postfaktura vil være den mest kostandseffektive betalingsmåten.
Vi oppfordrer derfor våre kunder til å benytte dette.

KID-nummer:
Ved manuell betaling i nettbank (ikke eFaktura) og i bank er det viktig at det oppgis KID-nummer.
Det betyr at innbetalingen automatisk blir knyttet mot rett faktura, og en er sikrere på at det ikke oppstår feil.