Betalingsmåter

 

Faktura for nettleien kan du motta som giro, eFaktura og e-postfaktura. Med AvtaleGiro blir fakturabeløp automatisk trukket fra din konto på forfallsdato. Har du kraftleverandør som Gudbrandsdal Energi Nett har gjennomfaktureringsavtale med mottar du fakturaen fra den. Du skal kun betale nettleien direkte til Gudbrandsdal Energi Nett dersom du har en kraftleverandør som vi ikke har gjennomfaktureringsavtale med, eller du har kraftleveranse fra Gudbrandsdal Energi Nett (leveringsplikt).


Giro (papirfaktura)
Med Giro blir faktura sendt i posten. Med mindre du har avtalt noe annet, blir faktura sendt på denne måten.

logo efaktura 167 2eFaktura
Med eFaktura blir fakturaen tilgjengelig i din nettbank. eFaktura bestilles/avbestilles i din nettbank,
og for bestilling trenger du en eFakturareferanse. 

E-postfaktura
Med e-postfaktura blir fakturaen sendt som e-post. Dette registrerer du på Min side.

avtlogoAvtaleGiro
Med AvtaleGiro blir fakturabeløp automatisk trukket fra din konto på forfallsdato.
Avtalegiro vil alltid være i kombinasjon med hhv. giro, eFaktura eller e-postfaktura.
Avtalegiro kan opprettes ved logge inn på Min side, ved å fylle ut og sende bestillingsblanketten du finner her eller registreres i nettbanken. 

AvtaleGiro i kombinasjon med e-postfaktura vil være den mest kostandseffektive betalingsmåten.
Vi oppfordrer derfor våre kunder til å benytte dette.

KID-nummer
Ved manuell betaling i nettbank (ikke eFaktura) og i bank er det viktig at det oppgis KID-nummer.
Det betyr at innbetalingen automatisk blir knyttet mot rett faktura, og en er sikrere på at det ikke oppstår feil.