Fiberbredbånd

Gudbrandsdal Energi Holding AS er medeier i Eidsiva Bredbånd (EB), sammen med 8 andre energiselskap i regionen.

Eidsiva bredbånd har samarbeidsavtale med alle eierne, og har i dag avtale med 12 elnetteiere for bygging av bredbåndsinfrastruktur. Infrastrukturen benyttes til å bygge bredbånd på en effektiv måte for innlandet.

EB leverer bredbåndstilgang via egen infrastruktur til kunder i privat- og bedriftsmarkedet i Hedmark, Oppland og Akershus, samt resten av Norden ved hjelp av samarbeidspartnere. Med over 50.000 kunder innen offentlig sektor, bedrifts- og privatmarkedet er Eidsiva bredbånd en av de største tilbyderne i markedet.

GE Nett er byggherre for fiberbredbåndutbygging i vårt nettområde. Utbygging skjer på bestilling fra EB, som har kundeansvar. 

Ved ønske om fiberbredbånd eller hvis det er spørsmål om kundeforhold, kontakt EB på telefon 03370 eller 612 88625 eller via deres nettsider

Bygging av hovedfiber (stamnett) gjennom Gudbrandsdalen har pågått siden først på 2000-tallet, og i 2016 ble hel fiber gjennom vårt nettområde etablert. Med denne forbindelsen på plass, er det større muligheter for å få fiber på veggen både i hus, hytter og bedrifter.