Skoleinformasjon


Energisenteret 1Gudbrandsdal Energi Nett tilbyr gratis energi- og elsikkerhetsinformasjon for 7.- og 10.-klasse.

GE Nett tilbyr energi- og elsikkerhetsinformasjon til alle 7.- og 10.-klassene i vårt forsyningsområde. All undervisning foregår på Energisenteret på Hunderfossen.

Undervisningen er gratis, og GE Nett dekker busstransporten til og fra Energisenteret.

Om Energisenteret:
Energisenteret ligger i Hunderfossen Familiepark og har siden starten i 1990 undervist titusenvis av skoleelever og studenter. I tillegg til undervisningen i vinterhalvåret, mottar Energisenteret årlig ca. 100.000 besøkende i sommersesongen.

Energisenteret er et opplevelses- og informasjonssenter for kraftbransjen i Norge og har som målsetting å bidra med informasjon, fakta og opplevelser om energi for å gjøre publikum mer energibevisste i forhold til eget og fellesskapets ressursbruk.

Utfyllende informasjon og bestilling:
På Energisenterets nettsider (menypunktet Skole) finnes utfyllende informasjon om undervisningsopplegget. Der finnes også en bestillingsløsning, som brukes for å avtale besøk.

Vi ønsker alle elever og lærere velkommen til en spennende og lærerik dag på Energisenteret!