Kompensasjon ved strømbrudd


Hvis du opplever et strømbrudd som varer mer enn 12 timer, kan du kreve kompensasjon for dette.

For å få utbetalt kompensasjon etter et langvarig strømbrudd, må du sende inn et krav til Gudbrandsdal Energi Nett AS i rimelig tid (30 dager) etter strømbruddet. Krav om kompensasjon skal meldes på eget skjema. Du kan også kontakte oss og få det tilsendt. Her må du blant annet opplyse om hvilket kontonummer kompensasjonen skal betales inn på.

Ordningen er fastsatt i forskrift fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Her finner du NVEs veileder til ordningen.

Satsene for utbetalinger er:
kr. 600 fra 12 til 24 timer
kr. 1.400 fra 24 til 48 timer
kr. 2.700 fra 48 til 72 timer

+  kr. 1.300 for hver påbegynt 24-timers periode

Dersom strømmen kommer og går, regnes strømbruddet som sammenhengende hvis strømmen er tilbake i mindre enn 2 timer mellom hvert brudd.

For fritidsboliger kan det ikke kreves mer i kompensasjon enn det som er forventet årlig nettleie.